Mesajul Președintelui Senatului

Mesajul Președintelui Senatului

Învăţământul este fundaţia solidă a oricărei societăţi. Toate ţările care au investit în învăţământ şi au perfecţionat standardele educaţionale au obţinut rezultate ce le permit să se situeze la înălţimea independenţei economice şi departe de orice griji…

Subfinaţarea învăţământului este nu doar contraproductivă, ci mai ales dezastruoasă pentru orice societate ! Cei care nu înţeleg acest lucru şi ne vorbesc de criterii de eficienţă, arată că nu ştiu că educaţia nu este un produs comercial !

De aceea în această perioadă atât de tulbure trebuie să fim uniţi, mai uniţi ca oricând !

Așa cum este precizat în Cartă, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca este o “entitate culturală, ştiinţifică, socială şi istorică, care reuneşte valori ce trec prin timp şi devin repere”. Universitatea noastră trebuie să fie un “spaţiu al libertăţii şi demnităţii, al competenţei şi integrităţii profesionale, al educaţiei şi moralei”, promovând “valoarea, meritele şi competenţa, corectitudinea şi fidelitatea faţă de universitate”, având menirea să asigure “formarea academică în domeniul ingineriei şi ştiinţelor aplicate, arhitecturii, economiei şi managementului, al creaţiei şi tehnologiei, literelor şi teologiei”.

Senatul nostru reprezintă comunitatea universitară şi este cel mai înalt for de decizie şi deliberare la nivelul universităţii, iar datoria noastră, a celor din această universitate, este să aducem un plus de valoare, să ne iubim UNIVERSITATEA, să generăm cunoştinţe adecvate pentru formarea studenţilor noştri ca specialişti de înaltă ţinută, să generăm competenţe, să-i facem pe oameni să gândească, să fim DASCĂLI şi STUDENŢI !

Noi, cei din universitate, avem un avantaj enorm faţă de oricare altă categorie socială. Avem avantajul ca lucrând cu studenţii nici nu realizăm că trec anii peste noi şi rămânem mereu tineri, mai ales în suflet !

Acest avantaj trebuie să-l fructificăm la maxim şi să fim o ECHIPĂ, ECHIPĂ UNIVERSITARĂ !

Să fiți iubiți!