Mesajul Rectorului

Mesajul Rectorului

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) este o universitate de elită a României, reprezentând un pol de excelență academică și științifică, unanim recunoscută în plan regional, naţional şi internațional.

Ea s-a dezvoltat continuu, reflectând în mare măsură cerințele și evoluția societății românești din ultimii ani, iar prin fuziunea de acum patru ani cu Universitatea de Nord din Baia Mare, prima de acest fel la nivel național, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și-a extins domeniile de competență spre științele fundamentale, socio-umane, respectiv arte.

Astfel, racordată la exigențele internaționale ale timpurilor noastre, caracterizată prin dinamism în spirit și acțiune, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca s-a încadrat mereu printre acele instituții academice cu tradiții și valori care au condus și conduc la prosperitate și progres în societate.

 Structura complexă conferă universității noastre o puternică dimensiune regională, ceea ce o personalizează și diferențiază în mod esențial față de alte universități din țară, brandul UTCN fiind de fapt brandul tehnicii, cercetării științifice avansate, inovării și creației artistice în această zonă a României.