Cursuri Postuniversitare

Cursuri Postuniversitare

Misiunea DECIDFR este organizarea sau supervizarea programelor de educație continuă (EC), învățământ la distanță (ID) și învățământ cu frecvență redusă (IFR) prin:


- atragerea și sprijinirea cadrelor didactice din cadrul Universității Tehnice prin sprijinirea și derularea de activități din domeniul de competență ale DECIDFR,


- derularea de campanii de informare pentru atragerea cursanților necesari funcționării programelor de formare,


- asigurarea infrastructurii software necesară prezentării și funcționării programelor de formare,


- evaluarea specialiștilor externi propuși de organizatorii cursurilor de formare.

 
DECIDFR organizează:


- programe postuniversitare de perfecționare,

- programe de dezvoltare profesională,

- programe de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.

Oferim cursuri orientate pe dobândirea de noi competențe și abilități, realizate cu un pronunțat caracter aplicativ, în funcție de cerințele mediului economic.


Pentru mai multe informații accesați website-ul departamentului: