Educație Continuă

Educație Continuă

Pentru absolvenții unei forme de învățământ superior, Legea Educației Naționale prevede ca în România învățarea pe tot parcursul vieții să se realizeze prin programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă.

Cursurile organizate sunt oferite individual sau grupate în programe complexe, acestea din urmă având un pronunțat caracter de activitate de reconversie profesională.

 

La absolvirea unui program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă organizat sub forma unui curs sau a unui ansamblu structurat de cursuri, absolvenții primesc un certificat de atestare a competențelor profesionale însoțit de un descriptiv al programului parcurs. Programele de formare derulate sub forma învățământului la distanță se desfășoară prin utilizarea unor resurse electronice, informatice și de comunicații specifice, activități de autoînvățare și autoevaluare completate de activități specifice de tutorat. Învățământul cu frecvență redusă (IFR) reprezintă o formă integrată de învățământ, având caracteristici comune atât cu sistemul tradițional cât și cu sistemul de învățământ la distanță.

IFR se adresează în special persoanelor care nu se pot încadra în orarul de învățământ al cursurilor de zi. IFR este o formă flexibilă de învățământ care oferă studenților posibilitatea de a-și administra propriul proces de învățare într-un program comasat, în cadrul instituției de învățământ organizatoare.

IFR se caracterizează prin înlocuirea orelor de predare (curs) prin activități de studiu individual; comunicarea informațiilor educaționale prin medii suport multiple, specifice și învățământului la distanță; întâlniri periodice cu studenții pentru desfășurarea activităților aplicative, obligatorii prevăzute în planurile de învățământ (seminarii, laboratoare, lucrări practice, proiecte, practică de specialitate).

 

Pentru mai multe informații urmăriți

DECIDFR