Studii universitare de licență

Studii universitare de licență

În Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, studiile universitare de licență se desfășoară în cele 12 facultăți (9 la Cluj-Napoca, 3 la Baia Mare, la care se adaugă extensiile în localitățile Alba Iulia, Bistrița, Satu Mare și Zalău), pe perioada a 4 ani în cazul științelor inginerești, respectiv 3 ani la Facultatea de Litere și la Facultatea de Științe, Centrul Universitar Nord din Baia Mare și 6 ani la Facultatea de Arhitectură și Urbanism.

Studiile se încheie cu un examen de licență, constând dintr-un proiect de diplomă și probe generale și de specialitate, care le dau dreptul absolvenților să primească titlul de inginer licențiat, respectiv licențiat în profilul și specializarea urmate.

Diploma conferită după promovarea unui program de studii universitare de licență se numește diplomă de inginer sau, după caz, diplomă de licență. Pe diploma de licență se menționează toate informațiile necesare pentru a descrie programul de studii absolvit, inclusiv forma de învățământ urmată și titlul obținut. Diploma de licență este însoțită de suplimentul la diploma și se eliberează, gratuit, în limba română și într-o limbă de circulație internațională. Studiile universitare de licență corespund unui număr cuprins între, minimum 180 și maximum 240 de credite de studii transferabile, conform ECTS (Sistemul European de Credite Transferabile). Reprezintă o excepție studiile universitare de licență în domeniul Arhitectură care se desfășoară pe parcursul a 6 ani (4+2) și corespund unui număr de 360 de credite. Studiile universitare de licență se pot organiza în regim de finanțare de la bugetul de stat sau în regim cu taxă.

Absolvenții cu diplomă de licență își pot continua specializarea sau perfecționarea pregătirii în cadrul studiilor masterale, organizate la toate facultățile și apoi la școala doctorală.

Pentru mai multe informații urmăriți

Admitere Licență