Prezentarea studiilor universitare de masterat

Studiile universitare de master reprezinta al II-lea ciclu de studii universitare, o continuare a studiilor de licenta si se finalizeaza prin examen de disertatie. Acestea au o durata de 2 ani si corespund unui numar minim de credite de studii transferabile, cuprins intre 60 si 120.

Diploma de absolvire sau de licenţă a absolvenţilor învăţământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate.

 

 

 

 

Programele de studii universitare de master pot fi:

Pot candida la programe de studii universitare de master absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă. Diploma conferită după promovarea unui program de studii universitare de masterat şi susţinerea cu succes a lucrării de disertaţie se numeşte diplomă de masterat şi cuprinde toate informaţiile necesare pentru a descrie programul de studii absolvit, inclusiv forma de învăţământ. Aceasta este însoţită de suplimentul la diplomă care se eliberează gratuit, în limba română şi o limbă de circulaţie internaţională.Pentru mai multe informatii urmariti

Admitere Master

Alte legaturi utile

(c) Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter