Admitere Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei

Locuri pentru admiterea septembrie 2013:

Facultatea/Domeniul/Specializarea
Buget
Taxa
Candidati
rromi
*
Candidati
moldoveni
**
Candidati straini***
Total
Cu bursa
Fara bursa
Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei - Nivel licenta, 4 ani
0
38
1
0
0
0
39
Domeniul: Inginerie Electronica si Telecomunicatii
0
33
1
0
0
0
34
Specializari cu predare in limba romana: Electronica Aplicata; Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii.
Specializari cu predare in limba engleza: Electronica Aplicata; Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii.
Domeniul: Inginerie si Management
0
5
0
0
0
0
5
Specializare cu predare in limba romana: Inginerie Economica in Domeniul Electric, Electronic si Energetic

* loc la buget;
** locurile sunt pentru candidatii din Republica Moldova cu liceul absolvit in Romania. Aceste locuri sunt fara taxa de scolarizare si fara bursa;
*** locurile sunt pentru tineri de origine romana din Republica Moldova si alte state invecinate si pentru etnici romani cu domiciliul stabil in strainatate.

Calendar admitere:

Perioada de inscriere la concursul de admitere pentru sesiunea septembrie 2013, interval orar 9-15:

 • Prima zi: 9 septembrie
 • Ultima zi: 13 septembrie


Înscrierile se fac pe strada G. Baritiu 26-28, Cluj-Napoca si la extensiile universitare din Alba Iulia, Bistrita, Satu Mare si Zalau.

Lista cu actele necesare pentru inscriere este disponibila aici.

Admiterea se face pe baza de concurs de dosare.

Un candidat depune UN SINGUR DOSAR la Comisia cu concurs de dosare, putand opta pentru toate domeniile celor 6 facultati: Constructii de masini; Electronica, Telecomunicatii si tehnologia informatiei; Inginerie electrica; Ingineria materialelor si a mediului; Instalatii; Mecanica.
Indiferent de numarul de optiuni trecute in fisa de inscriere se va achita NUMAI o singura taxa de inscriere!


Afisarea rezultatelor initiale
la Comisia cu concurs de dosare: 14 septembrie, ora 22:00

Confirmarea statutului de admis:
+ Etapa I: 16 si 17 septembrie 2013, orar 9:00-15:00
+ Afisarea rezultatelor dupa etapa I de glisare - 17 septembrie, ora 22:00
+ Etapa II: 18 si 19 septembrie 2013, orar 9:00-15:00
+ Afisarea rezultatelor finale - 19 septembrie, ora 22:00

Confirmarea statutului de admis se face prin:

 • depunerea diplomei de bacalaureat in original si a foii matricole in original la dosarul de inscriere in cazul celor admisi la buget (daca diploma si foaia matricola nu au fost depuse in dosar la inscriere)
 • achitarea la Biroul Taxe sau la punctele de inscriere pt. admitere a sumei de 500 lei, reprezentand o parte din taxa de scolarizare pana cel mai tarziu in ultima zi a primei etape de confirmari (pentru cei admisi la taxa in data de 14 septembrie 2013), respectiv pana cel mai tarziu in ultima zi a celei de a doua etape de confirmari (pentru cei admisi la taxa in data de 17 septembrie 2013), si depunerea chitantei doveditoare la comisia de admitere la care candidatul a fost declarat admis.
Selectia celor care vor studia in limba engleza se face dintre cei admisi in sesiunea iulie si septembrie, pe baza unui test de competenta lingvistica. Detalii aici. Un model de test este disponibil aici
Media de admitere:
Media de admitere este media de la examenul de bacalaureat. Absolventii care au sustinut la examenul de bacalaureat una din probele: matematică, informatică, fizică, chimie, economie, pot să opteze ca această notă să fie considerată in proportie de 60% in calculul mediei de admitere.

Componentele mediei de admitere (pentru cei ce opteaza sa-si considere notele de la examenul de bacalaureat): Pondere din nota finală
a) Media de la examenul de bacalaureat 40%
b) Nota de la proba de bacalaureat (la alegere) la una din materiile: Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Economie 60%

Media finala se calculează cu 2 zecimale, fără rotunjire!

Criteriile de admitere fara concurs(pentru olimpici) sunt disponibile aici.

Nu se admite depăşirea numărului de locuri la un domeniu. În cazul în care pentru ultimul loc sunt mai mulţi candidaţi cu aceeaşi medie generală, se vor aplica în ordine, următoarele criterii de departajare:
          1. Nota la proba de la examenul de Bacalaureat considerată în calculul medie de
             admitere
          2. Media la examenul de Bacalaureat
          3. Cea mai mare notă de la probele examenului de Bacalaureat.

Clasamentul se realizeaza in ordinea mediilor (se aplica principiul - MEDIA BATE OPTIUNEA) Detalii aici.

Medii de admitere in sesiunea iulie 2013:

Domeniul Buget Taxa
min max min max
    Inginerie Electronica si Telecomunicatii
8.83
10.00
6.91
9.91
    Inginerie si Management
8.60
9.76
6.56
8.53

 
Taxe de admitere si scolarizare:

Taxa de inscriere la admitere este de 150 lei din care:

 • 50 lei taxa de admitere la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
 • 100 lei taxa pentru procesarea dosarului

Candidatii care isi depun dosar la mai multe comisii, la a doua si urmatoarele comisii vor achita numai taxa de procesare a dosarului de 100 lei.

Sunt scutite de taxa de inscriere (150 lei) urmatoarele categorii de candidati:

 • candidatii orfani de ambii parinti, care la data inscrierii nu au implinit varsta de 25 de ani;
 • candidatii proveniti de la casele de copii sau din plasament familial;
 • copiii personalului didactic in activitate.

Sunt scutite de taxa de admitere (50 lei) urmatoarele categorii de candidati:

 • candidatii orfani de un parinte, care la data inscrierii nu au implinit varsta de 25 de ani;
 • copiii personalului didactic (pensionar sau decedat) si didactic auxiliar (in activitate, pensionar sau decedat) din institutiile de invatamant de stat, precum si copiii celorlalte categorii de salariati din Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca;

Taxa de scolarizare pentru cei admisi la taxa este de 3.300 RON pentru predare in limba romana si 3.500 RON pentru predare in limbi straine.

Reduceri de taxe pentru candidatii orfani, proveniti din centre de plasament sau cu situatii sociale deosebite:

 • Reducere taxa de scolarizare pana la 100%,
 • Reducere taxa de camin pana la 100%,
 • Cartela de masa gratuita.

Cuantumul acestor reduceri, precum si criteriile de acordare a lor se decid prin Hotararea Consiliului de Administratie, la inceputul fiecarui an universitar.

Informatii despre facultate:

Informatii despre facultate pot fi obtinute de la adresa http://www.etti.utcluj.ro/

 

Alte legaturi utile

(c) Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter utcn google plus