Structura Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca

Universitatea Tehnica este structurata, conform organigramei, in facultati, departamente, servicii si birouri, depinzand de cele doua unitati principale, Cluj-Napoca si Centrul Universitar Nord din Baia-Mare.

BIROUL JURIDIC

Str. Memorandumului 28, etaj 2, sala 314-315

CONSILIER JURIDIC
Ana BARBU
Tel. (+4)0264-202 212 int.2212
e-mail: Ana.Barbu@staff.utcluj.ro

CONSILIER JURIDIC
Cristina SZEKELY
Tel. (+4)0264-202 390 int. 2390
e-mail: Cristina.Szekely@staff.utcluj.ro

CONSILIER JURIDIC
Daniel STAN
Tel. (+4)0264-202 390 int. 2390
e-mail: Daniel.Stan@staff.utcluj.ro

CONSILIER JURIDIC
Laura BULGARU
Tel. (+4)0264-202 589 int. 2589
e-mail: laura.bulgaru@staff.utcluj.ro

BIROUL DE RELATII INTERNATIONALE

Str. Memorandumului nr. 28
Cod 400114
Cluj-Napoca, Romania

Tel: (+4)0264-401214
Fax: (+4)0264-591690

bri.utcluj.ro

DIRECTOR EXECUTIV
Ing. Amalia VERDE
Tel. (+4)0264-202.214 int. 2214
e-mail:Amalia.Verde@staff.utcluj.ro

CONSILIER BRI
Conf. univ. dr. Marinela GRĂNESCU
Tel. (+4)0264-401 619 int. 1619
e-mail: granescu@lang.utcluj.ro

CONSILIER PROGRAME FRANCOFONE
Conf. univ. dr. Romulus TEREBEŞ
Tel. (+4)0264-401 224 int. 1224
e-mail: Romulus.Terebes@com.utcluj.ro

SECRETAR STUDENTI INTERN.
Ludmila LUTENCU
Tel:(+4)0264- 202.595 int. 2594
Fax: (+4)0264-591 690
e-mail: Ludmila.Lutencu@staff.utcluj.ro

REFERENT PROGRAME GERMANE
Theodora ONITA
Tel:(+4)0264-202.595 int. 2595
Fax: (+4)0264-591 690
e-mail: theodora.onita@staff.utcluj.ro

CENTRUL UNIVERSITAR NORD BAIA- MARE


Coordonator birou:
Conf.dr.ing. Mircea HORGOS
Tel: 0262218922
e-mail:mhorgos@ubm.ro

BIROUL DE PROGRAME COMUNITARE

Str. Memorandumului nr. 28
Cod 400114
Cluj-Napoca, Romania

Tel: (+4)0264-202261
Fax: (+4)0264-591690

bri.utcluj.ro

COORDONATOR BPC
Prof. dr. ing. Vasile DĂDÂRLAT
Tel. (+4)0264-401.246 int. 1246
e-mail:Vasile.Dadarlat@cs.utcluj.ro

SECRETAR BPC
Jur. Andreea POPA
Tel. (+4)0264-202.261 int. 2261

Fax: (+4)0264-591 690
e-mail: Andreea.Popa@staff.utcluj.ro

ADMINISTRATOR FINANCIAR programe Erasmus BPC
Ec. Zita CAZACU
Tel. (+4)0264-202 285 int. 2285
Fax: (+4)0264-591 690
e-mail: zcazacu@staff.utcluj.ro

CENTRUL UNIVERSITAR NORD BAIA- MARE


Referent Erasmus:
asist.dr. Ramona DEMARCSEK

CENTRUL DE COMUNICATII DE DATE

Str. G.Baritiu nr. 28, sala 22

DIRECTOR ADJUNCT-DATE
Conf.dr.ing.Emil CEBUC
Str. G.Baritiu nr. 28, sala 29
Tel. (+4)0264-401.246 int. 1246
e-mail: Emil.Cebuc@cs.utcluj.ro

DIRECTOR ADJUNCT-VOCE
Prof.dr.ing.Virgil DOBROTA
Str. G.Baritiu nr. 28, sala 364
Tel. (+4)0264-401.226 int. 1226
e-mail: Virgil.Dobrota@com.utcluj.ro

SEF FORMATIE COMUNICATII
Ing.Viorel HARMATH
Str. G.Baritiu nr. 28, sala 29
Tel. (+4)0264-401.247 int. 1247
e-mail: Viorel.Harmath@net.utcluj.ro

Inginer de sistem
Raul-Cosmin OPRUTA
Str. G.Baritiu nr. 28, sala 29
Tel. (+4)0264-401 247 int. 1247
e-mail: raul.opruta@net.utcluj.ro

Inginer de sistem
Ovidiu PURICE
Str. G.Baritiu nr. 28, sala 29
Tel. (+4)0264-401 247 int. 1247
e-mail: ovidiu.purice@net.utcluj.ro

Inginer de sistem
Ioan CAMPEAN
Str. G.Baritiu nr. 28, sala 29
Tel. (+4)0264-401 247 int. 1247
e-mail: ioan.campean@net.utcluj.ro

Inginer de sistem
Mihai Cristinel MOCAN
Str. G.Baritiu nr. 28, sala 29
Tel. (+4)0264-401 247 int. 1247
Str. G.Baritiu nr. 28, sala C5 - mansarda
Tel. (+4)0264-402388 int. 2388
e-mail: cristi.mocan@net.utcluj.ro

Inginer de sistem
Mihai Marius CRISTE
Str. G.Baritiu nr. 28, sala 29
Tel. (+4)0264-401 247 int. 1247
e-mail: mihai.criste@net.utcluj.ro

Tehnician
Claudiu DEMIAN
Str. G.Baritiu nr. 28, sala 29
Tel. (+4)0264-401 247 int. 1247
e-mail: Claudiu.Demian@net.utcluj.ro

Tehnician
Andras NYAKAS
Str. G.Baritiu nr. 28, sala 29
Tel. (+4)0264-401 247 int. 1247
e-mail: andras.nyakas@net.utcluj.ro

Tehnician
Silviu Marcu BAJENARU
Str. G.Baritiu nr. 28, sala 29
Tel. (+4)0264-401 247 int. 1247
e-mail: silviu.bajenaru@net.utcluj.ro

CLUBUL CULTURAL

Str.Memorandumului, nr. 28
400114 Cluj-Napoca

DIRECTOR CLUB
Lucian REVNIC
Tel./Fax: 0264 594930
Tel.: 0264 4011890

ADMINISTRATOR PATRIMONIU II M – COREGRAFIE, GESTIUNE, SECRETARIAT
Anghel Mirela

REGIZOR TEATRU - REFERENT II S
Misirianţu Sorin

INSTRUCTOR COREGRAF DANS POPULAR
Roman Viorel

INSTRUCTOR COREGRAF DANS MODERN SI DE SOCIETATE
Lazăr Daniela

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

Str. Memorandumului Nr. 28, sala 101

SEF BIROU
Daniela POP BUIA
Tel. (+4)0264-402.322 int. 2322
e-mail: pop-buia.daniela@staff.utcluj.ro

AUDITOR
Adriana BERCEAN
Tel. (+4)0264-402.322 int. 2322
e-mail: adriana.bercean@staff.utcluj.ro

AUDITOR - CENTRU UNIVERSITAR NORD DIN BAIA-MARE
Călin POP
Tel. (+4)0362-401.265
e-mail: calin.pop@ubm.ro

COMPARTIMENTUL TEHNIC PENTRU FONDURI STRUCTURALE (DIRECTOR)

DEPARTAMENTUL PENTRU ASIGURAREA CALITATII

Str. C-tin Daicoviciu nr. 15
Sala E 23

dac.utcluj.ro

DIRECTOR
Conf. dr. ing. Daniela Paunescu
daniela.paunescu@tcm.utcluj.ro
Telefon 0264 401 391, int. 1391

SEF OFICIU CENTRUL UNIVERSITAR NORD BAIA-MARE
Sl. dr. ing. ec. Dinu Daraba
dinu.daraba@ubm.ro

CONSILIER
Conf. dr. ing. Paula Raica
paula.raica@aut.utcluj.ro

ADMINISTRATOR IT
Sl.dr.ing. Mircea Fulea
mircea.fulea@staff.utcluj.ro

REFERENT
Ing. Maria Elena Acretoaie
office.dac@staff.utcluj.ro

 

DEPARTAMENTUL PENTRU EDUCATIE CONTINUA, INVATAMANT LA DISTANTA SI CU FRECVENTA REDUSA

Str. Dorobantilor Nr. 71-73, 400609

decidfr.utcluj.ro

DIRECTOR
Conf.dr.ing. Bogdan ORZA
e-mail: Bogdan.Orza@com.utcluj.ro

DIRECTOR ADJUNCT
Conf.dr.ing. Mihai DAMIAN
e-mail: damian_mihai@yahoo.com

SECRETAR
Sanda TOMA
Tel. 0264-401576 int.1576
e-mail: decidfr@staff.utcluj.ro

INFORMATICIAN
ing. Ildiko REVNIC
e-mail: revnic_ildi@yahoo.com

DEPARTAMENTUL DE IMAGINE SI RELATII PUBLICE

Str. C-tin Daicoviciu nr. 15, et VI, sala 607-608

DIRECTOR DEPARTAMENT SI PURTATOR DE CUVANT
Mirela BOŢAN
Tel. (+4)0264-202 284, 0264-202353, int. 2284, 2353
Tel. mobil: +4 0722 163 346
e-mail: Ioana.Botan@staff.utcluj.ro

RESPONSABIL RELATII PUBLICE
Ing. Daniel SIRB
Tel. (+4)0264-202 394 int. 2394
Tel. mobil: +4 0756 075 512
e-mail: Daniel.Sirb@staff.utcluj.ro

DESIGN SI IDENTITATE VIZUALA
Radu MORAREAN
Tel. (+4)0264-201 359 int. 1359
e-mail: radu.morarean@staff.utcluj.ro

MANIFESTARI EXPOZITIONALE SI MARKETING
Emil STANCIU
Tel. (+4)0264-201 359 int. 1359
e-mail: Emil.STANCIU@staff.utcluj.ro

INGINER SISTEM
Ing. Tudor VESA
Tel. (+4)0264-202 284 int. 2 284
e-mail: Tudor.Vesa@staff.utcluj.ro

DEPARTAMENTUL INFORMATICA

Str. Constantin Daicoviciu nr 15, (clădirea nouă - intrare de pe str. Emil Isac), etaj 3

depinfo.utcluj.ro

DIRECTOR DEPARTAMENT
Asist.dr.ing Calin CENAN
Tel. (+4)0264-40 1454
e-mail: Calin.Cenan@cs.utcluj.ro

ANALIST - SEF COMPARTIMENT
ing. Mirela MICLEA
Tel. (+4)0264-40 1444 int. 1444
e-mail: Mirela.Miclea@staff.utcluj.ro

ANALIST
ing. Olivia TRIFA
Tel. (+4)0264-20 2362 int. 2362
e-mail: Olivia.Trifa@staff.utcluj.ro

INGINER - DISPECER APLICATII SINU
ing. Rodica CAPATO
Tel. (+4)0264-401.303 int. 1303
e-mail: Rodica.Capato@staff.utcluj.ro

INGINER - DISPECER APLICATII SINU
ing. Maria MACARIE
Tel. (+4)0264-202 351 int. 2351
e-mail: Maria.Macarie@staff.utcluj.ro

INGINER - DISPECER APLICATII SINU
ing. Emma CRISTIAN
Tel. (+4)0264-401.310 int. 1310
e-mail: Emma.Cristian@staff.utcluj.ro

DEZVOLTATOR APLICATII INTERNET
ing. Partenie MACARIE
Tel. (+4)0264-401.453 int. 1453
e-mail: Partenie.Macarie@staff.utcluj.ro

INGINER DE SISTEM - ADMINISTRARE RETEA SINU
ing. Calin HOREA
Tel. (+4)0264-401.453 int.1453
e-mail: Horea.Horea@staff.utcluj.ro

INGINER DE SISTEM - ADMINISTRARE SERVERE
ing. Dorel POP-KUN
Tel. (+4)0264-401 295 int. 1295
e-mail: Dorel.Pop@cs.utcluj.ro

ANALIST
Cristian LELUŢIU
Tel. (+4)0264-40 1444 int. 1444
e-mail: cdlelutiu@cs.utcluj.ro

DEPARTAMENTUL DE SPECIALITATE CU PROFIL PSIHOPEDAGOGIC

DIRECTIA GENERALA ADMINISTRATIVA

 

DIRECTIA GENERALA ADMINISTRATIVA (DIRECTOR)

Str. Memorandumului 28, parter, sala 117
DIRECTOR-GENERAL ADMINISTRATIV
Ec. Cornel Muresan
Tel: +40-264-202 207 int. 2207
E-mail: Cornel.Muresan@staff.utcluj.ro

DIRECTIA ACHIZITII SI DESFACERE

 

DIRECTIA ACHIZITII SI DESFACERE (DIRECTOR)

Str. C. Daicoviciu nr.15
Cluj-Napoca

Sala 490

SEF SERVICIU
Ing. Adrian MUNCEANU
Tel. (+4)0264-401 398 int. 1398
e-mail: Adrian.Munceanu@staff.utcluj.ro

SERVICIUL APROVIZIONARE

Str. C. Daicoviciu nr. 15
Cluj-Napoca

Sala 428-429

SEF SERVICIU
Ing. Ioan MATEI
Tel. (+4)0264-401 308 int. 1308
e-mail: ioan.matei@staff.utcluj.ro

ADMINISTRATOR PATRIMONIU
Sing. Ion ABRUDAN
Tel. (+4)0264-402 346 int. 2346

ADMINISTRATOR PATRIMONIU
Ing. Stefan NYAKAS
Tel. (+4)0264-401 996, int. 1996, 1875
e-mail: stefan.nyakas@staff.utcluj.ro

ADMINISTRATOR PATRIMONIU
Ec. Maria TAUTAN
Tel. (+4)0264-401 307, int. 1307
e-mail: maria.tautan@staff.utcluj.ro

ADMINISTRATOR PATRIMONIU
Rozalia PALFFY
Tel. (+4)0264-401 996, int. 307, 1875
e-mail: rozalia.palffy@staff.utcluj.ro

MAGAZINER
Erika RIGO
Tel. (+4)0264-401 996, int. 1996
e-mail: erica.rigo@staff.utcluj.ro

ADMINISTRATOR PATRIMONIU
Claudia BOROS
Tel. (+4)0264-402 346, int. 2346
e-mail: claudia.boros@staff.utcluj.ro

ADMINISTRATOR PATRIMONIU
Ing. Stefan DAVID
Tel. (+4)0264-402 344, int. 2344

ADMINISTRATOR PATRIMONIU
Ing. Marius URDA CAMPEAN
Tel. (+4)0264-401 306, int. 1306
e-mail: marius.urda@staff.utcluj.ro

ADMINISTRATOR PATRIMONIU
Maria NEMES
Cladire Calea Dorobantilor nr. 71-73
Cladire B-dul 21 Decembrie 1989 nr.128-130
Tel: (+4)0264/202521, int. 2521
e-mail: maria.nemes@staff.utcluj.ro

ADMINISTRATOR PATRIMONIU
Ing. Florin Daniel OLT
Complex cladiri B-dul Muncii nr 101 - 103
Tel: (+4)0264/401.630 int. 1630
e-mail: Florin.Olt@staff.utcluj.ro

ADMINISTRATOR PATRIMONIU
Bianca Rodica INDREI
Cladire str. Observator nr .2, Biblioteca, cantina “Observator”
Cladire str. Rene Descartes nr. 30
Tel: (+4)0264/401.934 int. 1934

ADMINISTRATOR PATRIMONIU
Lucia NISTOR
Cladire CFDP - str. Observator nr. 72
Cladire Decanat - Arhitectura

SERVICIUL INTERN DE CONTRACTE SI ACHIZITII

Str. C. Daicoviciu nr.15
Cluj-Napoca

Sala 490

Tel./Fax: (+4)0264-594831

luni-vineri, 07:30-15:30

old.utcluj.ro/achizitii

ADMINISTRATOR PATRIMONIU
Ing. Stela CIMPEANU
Tel. (+4)0264-401 297 int. 1297
e-mail: Stela.CIMPEANU@staff.utcluj.ro

ADMINISTRATOR PATRIMONIU
Ing. Marius IELCEAN
Tel. (+4)0264-401 296 int. 1296
e-mail: Marius_Ielcean@yahoo.com

ADMINISTRATOR PATRIMONIU
Ing. Delia LENGHEL
Tel. (+4)0264-401 299 int. 1299
e-mail: Delia.Lenghel@staff.utcluj.ro

ADMINISTRATOR PATRIMONIU
Ing. Cristina PARAUAN
Tel. (+4)0264-401 298 int. 1298
e-mail: Cristina.Parauan@staff.utcluj.ro

ADMINISTRATOR PATRIMONIU
Ec. Reluţa LUJERDEAN
Tel. (+4)0264-401 296 int. 1296
e-mail: Reluţa.Lujerdean@staff.utcluj.ro

ADMINISTRATOR PATRIMONIU
Ec. Vlad CIORCA
Tel. (+4)0264-401 294 int. 1294

DIRECTIA TEHNICO – ADMINISTRATIVA

 

DIRECTIA TEHNICO – ADMINISTRATIVA (DIRECTOR)

 

SERVICIUL TEHNIC SI PATRIMONIU

 

SERVICIUL TEHNIC SI PATRIMONIU (SEF SERVICIU)

 

ATELIERE

SERVICIUL ADMINISTRATIV

 

SERVICIUL ADMINISTRATIV (SEF SERVICIU)

COMPARTIMENT ADMINISTRARE CLADIRI

COMPARTIMENT TELEFONIE FIXA

BAZA MARISEL

SERVICIUL SOCIAL, CAMINE, CANTINE

 

SERVICIUL SOCIAL, CAMINE, CANTINE (SEF SERVICIU)

COMPLEX CAMINE OBSERVATOR

COMPLEX CAMINE MARASTI

CANTINE MARASTI

CANTINA OBSERVATOR

COMPLEXUL DE NATATIE

COMPARTIMENTUL INTERN DE PREVENIRE SI PROTECTIE

Cale Dorobantilor nr. 71-73
(cladirea cu Atelierele didactice)
Sala 107

SEF SERVICIU
Ing. Codruta-Loredana CUREA
Tel.(+4)026/401.577 int. 1577
Tel./fax: 0264/594979

PROTECTIA MUNCII
Ing. Vasile CHIRA
Tel.: (+4)0264/401.577 int. 1577

PSI
Ing. Mircea MOLDOVAN
Tel. (+4)0264/401577 int. 1577

SERVICIUL PAZA

Str. Memorandumului nr.28
Cluj-Napoca

Sala P6

SEF SERVICIU
Razvan MELEG
Tel. (+4)0264-202-338 int. 2338

COMPARTIMENTUL DE CASARI

SERVICIUL TRANSPORT AUTO

Bulevardul Muncii 103-105

SEF SERVICIU
Ing. Cristian MERCA
Tel.(+4)0264/430935
e-mail: cristian.merca@staff.utcluj.ro

DIRECTIA GENERALA BIBLIOTECA

 

DIRECTIA GENERALA BIBLIOTECA (DIRECTOR)

Str. C. Daicoviciu 14
ing. Călin CÂMPEAN
Tel: 0264-401-999 int. 1999
Fax: (+4)0264-430-408
E-mail: Calin.Campean@biblio.utcluj.ro

BIROUL ACHIZITIE, EVIDENTA, PRELUCRARE

BIBLIOTECA

TIPOGRAFIA

ARHIVA

EDITURA UTPRESS

LIBRARIA UTC-N

DIRECTIA GENERALA FINANCIAR CONTABILA

 

DIRECTIA GENERALA FINANCIAR CONTABILA (DIRECTOR ECONOMIC)

Str. Memorandumului 28, etaj 2, sala 303
Ec. Adriana Ochis
Tel: 0264-202-208 int. 2208
E-mail: Adriana.Ochis@staff.utcluj.ro

SERVICIUL FINANCIAR

Str. Memorandumului 28
Etaj 3, Sala 307

SEF BIROU
Ec. Zita CAZACU
Tel. (+4)0264-202 285 ext 2285
e-mail: zcazacu@staff.utcluj.ro

ADMINISTRATOR FINANCIAR
Ec. Livia TIBREA
Tel. (+4)0264-202 218 ext 2218

ANALIST
Ing. Sofia KOVACS
Tel. (+4)0264-202 313 ext 2313
e-mail: skovacs@staff.utcluj.ro

ADMINISTRATOR FINANCIAR
Ec. Laura PONORAN
Tel. (+4)0264-202 298 ext 2298
e-mail: Laura.Ponoran@staff.utcluj.ro

ADMINISTRATOR FINANCIAR
Ec. Marcela FELECAN
Tel. (+4)0264-202 315 ext 2315
e-mail: Marcela.Felecan@staff.utcluj.ro

INFORMATICIAN
Mat. Alexandra BUJOR
Tel. (+4)0264-202 307 ext 2307
e-mail: Alexandra.Bujor@staff.utcluj.ro

ADMINISTRATOR FINANCIAR
Ec. Flavia MUREŞAN
Tel. (+4)0264-202 396 ext 2396
e-mail: aidam@staff.utcluj.ro

ADMINISTRATOR FINANCIAR
Ec. Marlena BARBU
Tel. (+4)0264-202 312 ext 2312
e-mail: Marlena.Barbu@staff.utcluj.ro

SERVICUL CONTABILITATE

Str. Memorandumului 28, etaj 3, sala 305-306

SEF BIROU
Ec. Viorel RUSU
Tel. (+4)0264-202.314 int. 2314
e-mail: Viorel.Rusu@staff.utcluj.ro

ADMINISTRATOR FINANCIAR
Ec. Cristina HIDEG
Tel. (+4)0264-202 309 int. 2309
e-mail:Cristina.Hideg@staff.utcluj.ro

ADMINISTRATOR FINANCIAR
Ec. Lucica BOLUNDUT
Tel. (+4)0264-202 286 int. 2286
e-mail: Lucica.Bolundut@staff.utcluj.ro

ADMINISTRATOR FINANCIAR
Ec. Mihaela ANDRIOAIA
Tel. (+4)0264-202 299 int. 299
e-mail: Mihaela.Andrioaia@staff.utcluj.ro

ADMINISTRATOR FINANCIAR
Ec. Lenuta PRODAN
Tel. (+4)0264-202.317 int. 2393
e-mail: Lenuta.Prodan@staff.utcluj.ro

ADMINISTRATOR FINANCIAR
Ec. Camelia NASCA
Tel. (+4)0264-202 316 int. 2316
e-mail: Camelia.Pop@staff.utcluj.ro

ADMINISTRATOR FINANCIAR
Ec. Laura RUSU
Tel. (+4)0264-402 319 int. 2319
e-mail: Laura.Rusu@staff.utcluj.ro

ADMINISTRATOR FINANCIAR
Ec. Doina STANEAN
Tel. (+4)0264-202 391 int. 2391

ADMINISTRATOR FINANCIAR
Ec. Gabriela UGLEA
Tel. (+4)0264-202 317 int. 2317
e-mail: Gabriela.Olariu@staff.utcluj.ro

ADMINISTRATOR FINANCIAR
Ec. Crina IANCHIS
Tel. (+4)0264-202 309 int. 2309
e-mail: Crina.Ianchis@staff.utcluj.ro

ADMINISTRATOR FINANCIAR
Ec. Codruţa RUS
Tel. (+4)0264-202 308 int. 2308
e-mail: Codruta.Rus@staff.utcluj.ro

ADMINISTRATOR FINANCIAR
Ec. Doina SUCIU
Tel. (+4)0264-202 311 int. 2311
e-mail: dsuciu@staff.utcluj.ro

COMPARTIMENTUL INVENTARIERE GESTIUNE

DIRECTIA RESURSE UMANE

 

DIRECTIA RESURSE UMANE (DIRECTOR)

Str. Memorandumului 28
Etaj 3, Sala 318-319

DIRECTOR DEPARTAMENT RESURSE UMANE
Ec. Paul UGLEA
Tel. (+4)0264-202 291 ext 2291
e-mail: uglea@staff.utcluj.ro

BIROUL PERSONAL

Str. Memorandumului 28, etaj 3, sala 309

ADMINISTRATOR FINANCIAR
Aurelia VADEAN
Tel. (+4)0264-202 329 int. 2329
e-mail: Aurelia.Vadean@staff.utcluj.ro

ADMINISTRATOR FINANCIAR
Olimpia HOTIS
Tel. (+4)0264-202 329 int. 2328

ADMINISTRATOR FINANCIAR
Bianca BARBU
Tel. (+4)0264-202 330 int. 2330
e-mail: Aurelia.Vadean@staff.utcluj.ro

INFORMATICIAN
ing. Adriana GOGA
Tel. (+4)0264-202 392 int. 2392
e-mail: Adriana.Goga@staff.utcluj.ro

ADMINISTRATOR FINANCIAR
Andreea VADEAN
Tel. (+4)0264-202 398 int. 2398
e-mail: Andreea.Vadean@staff.utcluj.ro

SERVICIUL PLAN-SALARIZARE

Str. Memorandumului 28, etaj 3, sala 302

SEF BIROU
Ec. Mariana CIUCA
Tel. (+4)0264-202 336 int. 2336
e-mail: mciuca@staff.utcluj.ro

ADMINISTRATOR FINANCIAR
Ec. Andreea CHIRIAC
Tel. (+4)0264-202 335 int. 2335
e-mail: Andreea.Chiriac@staff.utcluj.ro

ADMINISTRATOR FINANCIAR
Ec. Rafael GEVALD
Tel. (+4)0264-202 331 int. 2331
e-mail: Rafael.Gevald@staff.utcluj.ro

ADMINISTARTOR FINANCIAR
Ec. Gavril Doru MURESAN
Tel. (+4)0264-202 392 int. 2392
e-mail: Doru.Muresan@staff.utcluj.ro

ADMINISTRATOR FINANCIAR
Paulina PETRISOR
Tel. (+4)0264-202 334 int. 2334
e-mail: Paulina.Petrisor@staff.utcluj.ro

ADMINISTRATOR FINANCIAR
Maria VADAN
Tel. (+4)0264-202 337 int. 2337
e-mail: Maria.Vadan@staff.utcluj.ro

COMPARTIMENTUL STATISTICA-INFORMATICA

Str. Memorandumului 28, etaj 3, sala 320-321

INFORMATICAN
Matem. Anca GHERMAN
Tel. (+4)0264-202.260 int. 2260
e-mail: Anca.Gherman@staff.utcluj.ro

INFORMATICIAN
Ing. Liana PETRISOR
Tel. (+4)0264-202.260 int. 2297
e-mail: Liana.Petrisor@staff.utcluj.ro

INSTITUTUL DE CERCETARE AL UTC-N

OFICIUL DE CONSILIERE SI ORIENTARE IN CARIERA

Str. Constantin Daicoviciu 15
(intrare din str. Emil Isac)

Etaj 2, Camera 5

ococ.utcluj.ro

DIRECTOR OFICIU
Prof. dr. ing. Diana Ioana POPESCU
Telefon: (+4) 0264-401.783; 0264 401.394 int. 1394
e-mail: Diana.Popescu@mep.utcluj.ro

REFERENT
Dana VAHNOVANU
Tel: (+4)0264-401.393 int. 1393
Fax: (+)0264-401.315
e-mail: Dana.Vahnovanu@staff.utcluj.ro

Irina PITICA
Tel: (+4)0264-401.393 int. 1393

OFICIUL DE RECRUTARE CANDIDATI ADMITERE

Str. C. Daicoviciu, nr. 14

DIRECTOR
S.l.dr.ing Anca Iulia NICU
Tel. +40-264-401 328,
e-mail: admitere@utcluj.ro

SECRETAR
ing. Adriana COCA
Tel. +40-264-401 328,
e-mail: Adriana.COCA@staff.utcluj.ro

SECRETAR SEF UNIVERSITATE

 

SECRETAR SEF UNIVERSITATE – LIA CHIOREAN

Str. Memorandumului 28, etaj 2, sala 209

Dr. Ing. Lia CHIOREAN
Tel. +40-264-202 209 int. 2209 ,
e-mail: chiorean.lia@staff.utcluj.ro

SECRETARIAT RECTORAT

Str. Memorandumului 28, etaj 2, sala 209

Lidia Tarța
Tel. +40-264-202-280 int. 2280 ,
e-mail: lidia.fodorean@staff.utcluj.ro

ACTE DE STUDII

Str. Memorandumului 28, etaj 2
Sala 204

luni-vineri, 11:00-14:00

http://www.utcluj.ro/universitatea/acte-de-studii/

SEF BIROU
Mirela FENESAN
Tel. (+4)0264-202-289 int. 2289
e-mail: mirela.fenesan@staff.utcluj.ro

SECRETAR
Ing. Ana BRATU
Tel. (+4)0264-202-305 int. 2305

SECRETAR
Ing. Simona CIMPONERIU
Tel. (+4)0264-202-304 int. 2304

SECRETAR
Paula ULAR
Tel. (+4)0264-202-305 int. 2305

REGISTRATURA

Str. Memorandumului 28
Etaj 1, Sala 106

luni-vineri, 07:30-15:30

REFERENT
Gabriela GROZA

CURIER
Viorica FLUERAŞ
Tel. (+4)0264-202 213 int. 2213

SCOALA DOCTORALA (DIRECTOR)

Str. Constantin Daicoviciu 15
Sala 442

http://www.utcluj.ro/scoala-doctorala/

Prof.dr.fiz. Doina PÎSLĂ
Tel: (+4)0264-402 359 int. 1475
e-mail: Doina.Pisla@mep.utcluj.ro

Alte legaturi utile

(c) Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter