Echipa CCOC

Director Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră: Prof.dr.ing. Diana Ioana Popescu

Consilier Piaţa Muncii: Dr.ing. Daniela Vahnovanu

Consilier Psihologie Educaţională: Dr.psih. Irina Cohut

 

Consilieri de carieră în cadrul facultăţilor:

Facultatea de Arhitectură şi Urbanism: Șef lucr.dr.arh. Dana Julean
Facultatea de Automatică şi Calculatoare: Dr.ec. Simona Sabo Marțiș
Facultatea de Construcţii: Asist.dr.ing. Luminița Plesa
Facultatea de Construcţii de Maşini: Lector univ.dr. Sanda Pădurețu
Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei: Șef lucr.dr.ing.  Laura Nicoleta Ivanciu
Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului: Șef lucr.dr.ing. Niculina-Argentina Sechel
Facultatea de Inginerie Electrică: Conf.dr.ing. Denisa Liliana Șteț
Facultatea de Instalaţii: Șef lucr.dr.ing. Daniel Sorin Rusu
Facultatea de Mecanică: Șef lucr.dr.ing. Simona Noveanu

 

Centrul de Carieră și Orientare Profesionala CUNBM:

Coordonator CCOP-Centrul Univ. Nord Baia-Mare - Sef lucr.dr.ing. Marius Cosma
Consilier Orientare privind Cariera - Marius Mesaroș

 

Responsabili pentru Orientarea în Carieră din partea facultăţilor:

Facultatea de Inginerie: Conf.dr.ing. Mircea Horgos

Facultatea de Litere: Lect. Claudia Marian

Facultatea de Ştiinţe: Conf.dr. Rita Toader; Conf.dr. Monica Marian