Istoric

Istoric

Învățământul tehnic s-a afirmat încă de la începutul secolului XIX pe firmamentul valorilor culturale ale municipiului Cluj-Napoca. Realizarea statului național unitar român, la 1 decembrie 1918, a deschis perspective noi pentru învățământul de toate gradele. La 1 februarie 1920 este înființată Școala Superioară Industrială, noua instituție școlară trecând apoi printr-o suită de reorganizări și devenind, în 1922, Școala de Conductori Tehnici. Era unica școală de acest nivel în țară, cu profil electromecanic, precursoare a Politehnicii clujene.

O altă școală cu profil tehnic, creată in 1920, a fost Școala de Conductori de Lucrări Publice, cu specific de drumuri și poduri, veritabilă precursoare a Facultății de Construcții. Școala de conductori tehnici, care s-a bucurat de un important prestigiu în cadrul industriei românești, a fost reorganizată în 1937 ca Școala de Subingineri Electromecanici.

 În anul 1947, în urma unui memoriu adresat Ministerului Educației Naționale privind înființarea unei Politehnici la Cluj cu trei facultăți: Construcții, Electromecanică și Silvicultură, prin prevederile Legii pentru reforma învățământului din august 1948, s-a creat Institutul de Mecanică din Cluj , având o facultate cu doua secții: Termotehnică și Mașini de Lucru. Creșterea nevoii de cadre tehnice a facut ca, în anul 1953, Institutul de Mecanică să se transforme în Institutul Politehnic din Cluj.

Dupa revoluția din 1989,învățământul superior românesc a revenit la tradiția românească corelată cu sistemul occidental. Începând din 1992, Institutul Politehnic și-a schimbat denumirea în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca , iar din cele trei facultăți existente la momentul respectiv, prin restructurare, s-au constituit în șapte facultăți: Automatică și Calculatoare, Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Inginerie Electrică, Construcții, Construcții de Mașini, Mecanică, Știința și Ingineria Materialelor (devenită în anul 2011 Ingineria Materialelor și a Mediului), precum și Colegiul Universitar Tehnic, Economic și de Administrație. În anul 1998, structura Universității Tehnice din Cluj-Napoca s-a completat cu Facultatea de Arhitectură și Urbanism iar în anul 2007, cu Facultatea de Instalații.

Din anul 2012, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca are douăsprezece facultăți în urma fuziunii cu Universitatea de Nord din Baia-Mare care a devenit Centrul Universitar Nord din Baia-Mare având în componență Facultatea de Inginerie, Facultatea de Litere și Facultatea de Științe. 

Începând cu anul 2003, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a fost acceptată ca membru în Asociația Europeană a Universităților (EUA) iar din 2007 în Agenția Universitară a Francofoniei (AUF).

Rezultatele obținute în activitatea didactică, de cercetare, de management universitar și de cooperare internațională, precum și în activitatea de îmbunătățire a calității învățământului în conformitate cu standardele europene, au fost apreciate de către Agenția Română de Asigurarea Calității în Învățămantul Superior (ARACIS), care, în anul 2007, a acordat calificativul “Grad de Încredere Ridicat” Universității Tehnice din Cluj-Napoca.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca se prezintă astăzi ca o instituție de învațământ superior modernă, în plină evoluție, confirmând autentice disponibilități de creație științifică și culturală, fiind o “Universitate de Cercetare Avansată și Educație”, între primele douăsprezece universități din țară, conform Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 5262 din 5 septembrie 2011 privind clasificarea universitaților acreditate din sistemul național de învațământ.