Facultatea de Instalatii

Cifrele de scolarizare pentru admiterea septembrie 2017:

Cifră de scolarizare licență

Nr. Locuri alocate 2017-2018

 

 

Facultatea

 

 

Domeniul

 

 

Specializarea

Buget

Taxa

Total

 

Români și cetățeni EU SEE **

 

Romi

Tineri origine română (bursieri ai statului român) ***link PDF

Străini nonEU fără etnie română (bursieri ai statului român)

Total

Buget

Români și cetățeni EU SEE **

Străini nonEU cu taxa în valută

 

Cu bursă

Fără bursă

 

Total

 

 

 

 

 

 

INSTALAȚII

Ingineria instalațiilor

Instalații pentru construcții

0

 

 

2

 

 

 

 

25

 

27

** - Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croatia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Islanda, Lichtenstein, Norvegia

*** - https://www.utcluj.ro/media/documents/2017/Metodologie_inv_superior_2017_aprobata_prin_Ordin_comun_MEN_MAE_MRP.pdf

Calendar admitere 2017:

Inscrierea candidaților: 8 și 11-13* Septembrie intre orele 9:00 si 15:00. Inscrierile se fac pe str. G. Baritiu nr. 26-28,  din Cluj-Napoca,  sau pe str. Victor Babes, nr. 62A din Baia Mare.


* In 13 Septembrie nu se vor face inscrieri la extensiile universitare!

Lista cu actele necesare pentru inscriere este disponibila aici.

Admiterea se face pe baza de concurs de dosare.

Un candidat depune UN SINGUR DOSAR la Comisia cu concurs de dosare, putand opta pentru toate domeniile celor 7 facultati (exceptand  domeniul  Ingineria Autovehiculelor din cadrul  Facultatii de  Mecanica) : Constructii, Constructii de Masini; Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei; Inginerie Electrica; Ingineria Materialelor si a Mediului; Instalatii; Mecanica.
Indiferent de numarul de optiuni trecute in fisa de inscriere se va achita NUMAI o singura taxa de inscriere!

 
Afisarea rezultatelor initiale la Comisia cu concurs de dosare: 13 Septembrie ora 22:00

Confirmarea statutului de admis:
+ Etapa I: 14 și 15 Septembrie între orele 9:00 și 15:00
+ Afisare rezultate dupa etapa I de glisari: 
15 Septembrie, ora 22:00
+ Etapa II: 18 și 19 Septembrie între orele 9:00 și 15:00
+ Afisare rezultate finale: 
19 Septembrie, ora 22:00


Confirmarea statutului de admis se face prin:
* depunerea diplomei de bacalaureat in original si a foii matricole in original la dosarul de inscriere in cazul celor admisi la buget (daca diploma/foaia matricola nu au fost depuse in dosar la inscriere)
* achitarea la Biroul Taxe sau la punctele de inscriere pt. admitere a sumei de 500 lei, reprezentand o parte din taxa de scolarizare pana cel mai tarziu in ultima zi a primei etape de confirmari (pentru cei care ocupa un loc la taxa in data de 20 iulie 2017), respectiv pana cel mai tarziu in ultima zi a celei de a doua etape de confirmari (pentru cei care ocupa un loc la taxa in data de 24 iulie 2017), si depunerea unei copii a chitantei doveditoare, la comisia de admitere la care candidatul a fost declarat admis.

Selectia celor care vor studia in limba engleza se face dintre cei admisi in sesiunea iulie si septembrie, pe baza unui test de competenta lingvistica. Detalii aici.
Un model de test este disponibil aici.

Criteriile de admitere fara concurs(pentru olimpici) sunt disponibile aici.

Media finala se calculează cu 2 zecimale, fără rotunjire!

Nu se admite depasirea numarului de locuri la un domeniu. In cazul in care pentru ultimul loc sunt mai multi candidati cu aceeasi medie generala, se vor aplica in ordine, următoarele criterii de departajare:
          1. Nota la proba de la examenul de Bacalaureat considerata in calculul medie de admitere;
          2. Media la examenul de Bacalaureat;
          3. Cea mai mare nota de la probele examenului de Bacalaureat.

Clasamentul se realizeaza in ordinea mediilor (se aplica principiul - MEDIA BATE OPTIUNEA) Detalii aici.

Medii de admitere in sesiunea iulie 2017:

Domeniul Buget Taxa
min max min max
    Ingineria instalatiilor
6.68
9.82
6.01
9.31
 
Taxe de admitere si scolarizare:

Taxa de inscriere la admitere este de 150 lei din care:
50 lei taxa de admitere la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
100 lei taxa pentru procesarea dosarului

Candidatii care isi depun dosar la mai multe comisii, la a doua si urmatoarele comisii vor achita numai taxa de procesare a dosarului de 100 lei.

Sunt scutiti de taxa de inscriere (150 lei), indiferent de numarul de comisii la care se inscriu si numai daca depun la dosar acte doveditoare, candidatii care fac parte din una din urmatoarele categorii:

-Copiii personalului didactic, didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din sistemul de învățământ;

-Candidații orfani de unul sau ambii părinți ce au activat în sistemul de învățământ;

-Candidații orfani de ambii părinți;

-Candidații proveniți de la casele de copii sau din plasament familial;

- Salariații Universității Tehnice din Cluj-Napoca, precum și copiii acestora;


Sunt scutiti de achitarea taxei de admitere (50 lei)  candidatii orfani de un parinte dacă depun la dosar acte doveditoare.Taxa anuala de scolarizare pentru cei admisi la taxa este de 3.300 lei.

Reduceri de taxe pentru candidatii orfani, proveniti din centre de plasament sau cu situatii sociale deosebite:
* Reducere taxa de scolarizare pana la 100%,
* Reducere taxa de camin pana la 100%,
* Cartela de masa gratuita.

Cuantumul acestor reduceri, precum si criteriile de acordare a lor se decid de catre hotararea conducerii universitatii, la inceputul fiecarui an universitar.

 

Informatii despre facultate:

Informatii despre facultate pot fi obtinute de la adresa http://instalatii.utcluj.ro/

Alte legaturi utile

(c) Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter