Facultăți

Universitatea Tehnică are in structura sa 12 facultăți grupate în două centre universitare, Cluj-Napoca si Baia Mare, la care se adaugă extensiile în orașe importante ale regiunii: Alba-Iulia, Bistrita, Satu-Mare si Zalau. Programele de studii se desfășoară în limba romana dar și în limbi de circulație internațională, respectiv, engleză, germană și franceză.
Universitatea oferă peste 205 programe de studii de licență și masterat.

Facultăți din Cluj-Napoca

facultatea de arhitectură și urbanism

Adresa:

Str. Observatorului, Nr. 34-36
Cod 400489
Cluj-Napoca, România

Decan:

Conf.dr.arh. Dragoș Șerban Ion TÎGĂNAȘ
Tel. +40-264-401844
Fax: +40-264-590255

Secretariat:

Ing. Delia TODORUŢ
Tel. +40-264-401847
Fax: +40-264-590255
e-mail: del_tod65@yahoo.com

Website:
https://fau.utcluj.ro

facultatea de automatică și calculatoare

Adresa:

Str. George Baritiu Nr. 26-28
Cod 400027
Cluj-Napoca, România

Decan:

Prof. dr. ing. Liviu MICLEA
Tel. 0264-401219
Fax: 0264-594835
e-mail: liviu.miclea@aut.utcluj.ro

Secretariat:

Secretar Sef - ing. Luciana Marinela Abrudanu
Sala 48
Tel. 0264-401218
Fax: 0264-594835
e-mail:Luciana.ABRUDANU@staff.utcluj.ro

Website:
https://ac.utcluj.ro

facultatea de autovehicule rutiere, mecatronică si mecanică

Adresa:

Bd. Muncii, Nr. 103-105
Cod 400641
Cluj-Napoca, România

Decan:

Prof.dr.ing. Nicolae FILIP
Tel.0264/401602, 0264/401663
Fax: 0264/415490

Secretariat:

Ing.Maria Cicilia RAD
Sala B104
Tel.0264/401658, 0264/401603
Fax: 0264/415490 
e-mail: cicilia.rad@staff.utcluj.ro

Website:
https://armm.utcluj.ro

facultatea de construcții

Adresa:

Str. Constantin Daicoviciu nr. 15
Cod 400020
Cluj-Napoca, România

Decan:

Prof. dr. ing. Daniela Manea
Tel. 401250
Fax: 0264 594967
e-mail: daniela.manea@ccm.utcluj.ro

Secretariat:

Ing. Liliana IACOB
Sala 471
Tel. 0264 401250
Fax: 0264 594967

Website:
https://constructii.utcluj.ro

facultatea de electronica, telecomunicații si tehnologia informației

Adresa:

Str. George Bariţiu nr. 26-28
Cod 400027
Cluj-Napoca, România

Decan:

Prof.dr.ing. Ovidiu POP
Tel. 0264-401223
Fax: 0264-591689

Secretariat:

Ing. Tamara GOGA
Sala 357
Tel. 0264-401224
Fax: 0264-591689
e-mail: Tamara.Goga@bel.utcluj.ro

Website:
https://etti.utcluj.ro

facultatea de ingineria materialelor și a mediului

Adresa:

Bd. Muncii 103-105
Cod 400641
Cluj-Napoca, România

Decan:

Prof. dr. ing. Cătălin Ovidiu POPA
Tel. 0264 401 621
Fax: 0264 415 054
e-mail: Catalin.Popa@stm.utcluj.ro

Secretariat:

Ing. Corina BONDOR 
Tel. 0264 401 622
Fax: 0264 415 054
e-mail: corinabondor@yahoo.com

Website:
https://imm.utcluj.ro

facultatea de inginerie a instalațiilor

Adresa:

B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130
Cod 400604
Cluj-Napoca , România

Decan:

Decan: Conf.dr.ing. Florin Vasile DOMNIȚA
Tel.: +40 264 202502
Fax: +40 264 410179
e-mail: florin.domnita@insta.utcluj.ro

Secretariat:

Grațiela BUGNARIU 
Telefon: +40 264 202509
e-mail:gratiela.bugnariu@insta.utcluj.ro

Website:
https://instalatii.utcluj.ro

facultatea de inginerie electrică

Adresa:

Str. G. Bariţiu nr. 26-28
Cod 400027
Cluj-Napoca, România

Decan:

Conf.dr.ing. Andrei Cristinel CZIKER
Tel.: 0264 40 1228

Secretariat:

Andrea LOTEI
Sala 342 
Tel.: 0264 401229
e-mail: SecretarFIE@staff.utcluj.ro

Website:
https://ie.utcluj.ro

facultatea de inginerie industrială, robotică și managementul producției

Adresa:

B-dul Muncii 103-105
Cod 400641
Cluj-Napoca, România

Decan:

Prof.dr.ing. Corina Julieta BÎRLEANU
Tel. 0264-401611 / 0264-401761
Fax: 0264-415493

Secretariat:

Ing. Diana GYORGY - SPIRIDON
Sala A105
Tel. 0264-202783
e-mail: diana.gyorgy@staff.utcluj.ro

Website:
https://iirmp.utcluj.ro

Facultăți din Baia Mare

facultatea de inginerie

Adresa:

Centrul Universitar Nord din Baia Mare
Str. Dr. Victor BABES 62A
Baia Mare, Maramures 430083
Tel. 0264.202.975

Decan:

Conf.dr.ing.ec. Dinu Darabӑ
Tel: 0264.202.976
dinu.daraba@imtech.utcluj.ro

Secretariat:

Tel: 0264.202.975
Ing. Aurica Marchis
aurica.marchis@staff.utcluj.ro

Lia Mesaroş
lia.mesaros@staff.utcluj.ro

Website:
https://inginerie.utcluj.ro

facultatea de litere

Adresa:

Centrul Universitar Nord din Baia Mare
Facultatea de LITERE
Str. Victoriei, nr.76 430122
Baia Mare, România

Decan:

Conf.dr. Ioan Mircea FĂRCAȘ
mircea.farcas@fsc.utcluj.ro

Secretariat:

Sala SECRETARIAT - DECANAT
Tel. 0264.202.995 si 0264.202.973

Ecaterina Iacoş
ecaterina.iacos@staff.utcluj.ro

Ancuţa Bertea
ancuta.bertea@staff.utcluj.ro

Sala secretariat masterat
Tel: 0264.202.988

Noemi Chifor
Noemi.Chifor@staff.utcluj.ro

Website:
https://litere.utcluj.ro

facultatea de știinte

Adresa:

Centrul Universitar Nord din Baia Mare
Facultatea de Ştiinţe
Str. Victoriei, nr. 76 430122
Baia Mare, România

Decan:

Conf.dr. Monica-Liliana MARIAN
Tel 0262-276059
Fax: 0262-275368

Secretariat:

Mariana Bic
mariana.bic@cunbm.utcluj.ro

Maria Viman
maria.viman@cunbm.utcluj.ro

Tel. 0264.202.977
Fax: 0262-275368

Website:
https://stiinte.utcluj.ro

Extensii

alba iulia

Adresa:

Strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 23

Contact:
Pers. de contact: Roșca Ana - (+4) 0744-923458

Director Extensie
Sef lucr. dr. ing.ec. Cristina FENIȘER
Tel. (+4) 0264 401786, (+4) 0752-105451

Director Adjunct Extensie
conf. dr. ing. Angela PLEȘA
Tel. (+4)0741-185158

Administrator Extensie
Ing. Ovidiu MOGOȘAN
Tel.0753.129.629

Secretar Extensie
Ing. Ana ROŞCA
Tel. (+4) 0258-813202, (+4) 0744-923458

bistrița

Adresa:

str. Albert Berger nr.4, 420009 Bistrița

Tel.: 0264-402897
Fax.: 0263-238092
Persoană de contact: Ursa Reghina 

 

Director Extensie
Prof.dr.ing. Virgil ISPAS

Director Adjunct Extensie
Prof. dr. ing. Mihai MUNTEANU

Secretar Extensie
Reghina URSA
Telefon: (+4)0264.402.897

satu mare

Adresa:

B-dul Lucian Blaga, nr. 121 Satu Mare

Director Extensie
Prof.dr.ing. Daniel MOGA
Tel. 0726 362327

Director Adjunct Extensie
Conf.dr.ing. Ioan Ovidiu COSTIN
Email: ovidiu.costin@tcm.utcluj.ro, iocostin@yahoo.com

Secretar Extensie
ing. Melinda JAKAB
email: Melinda.jakab@staff.utcluj.ro, jkb.melinda@gmail.com
Tel. 0261-768100, 0726-249648

zalău

Adresa:

Str. Salcâmilor nr. 1 Zalău

Director Extensie
Prof. Dr. Ing. Ioan VUSCAN
Email: givuscan@tcm.utcluj.ro, givuscan@yahoo.com
Tel: (+4)0743061517

Director Adjunct Extensie
Conf. Dr. Ing. Radu MURESAN
Email: Radu.Muresan@stm.utcluj.ro

Administrator Extensie
drd.ing. Viorel ORGAS
Email:viorel.orgas@staff.utcluj.ro, viorel.orgas@yahoo.com
Tel: (+4)0744663640

Secretar Extensie
Laura POPA
Tel: (+4)0264.202.876
Email: laura.popa11@yahoo.com