Facultăți

Universitatea Tehnică are in structura sa 12 facultăți grupate în două centre universitare, Cluj-Napoca si Baia Mare, la care se adaugă extensiile în orașe importante ale regiunii: Alba-Iulia, Bistrita, Satu-Mare si Zalau. Programele de studii se desfășoară în limba romana dar și în limbi de circulație internațională, respectiv, engleză, germană și franceză.
Universitatea oferă peste 205 programe de studii de licență și masterat.

Facultăți din Cluj-Napoca

facultatea de arhitectură și urbanism

Adresa:

Str. Observatorului, Nr. 34-36
Cod 400489
Cluj-Napoca, România

Decan:

Conf.dr.arh. Adrian IANCU
Tel. +40-264-401844
Fax: +40-264-590255

Secretariat:

Ing. Delia TODORUŢ
Tel. +40-264-401847
Fax: +40-264-590255
e-mail: del_tod65@yahoo.com

Website:
https://fau.utcluj.ro

facultatea de automatică și calculatoare

Adresa:

Str. George Baritiu Nr. 26-28
Cod 400027
Cluj-Napoca, România

Decan:

Prof. dr. ing. Liviu MICLEA
Tel. 0264-401219
Fax: 0264-594835
e-mail: liviu.miclea@aut.utcluj.ro

Secretariat:

Klara COLAN
Sala 48
Tel. 0264-401218
Fax: 0264-594835
e-mail: Klara.Colan@cs.utcluj.ro

Website:
https://ac.utcluj.ro

facultatea de autovehicule rutiere, mecatronică si mecanică

Adresa:

Bd. Muncii, Nr. 103-105
Cod 400641
Cluj-Napoca, România

Decan:

Prof.dr.ing. Mircea Cristian DUDESCU
Tel.0264/401602, 0264/401663
Fax: 0264/415490

Secretariat:

Ing.Maria Cicilia RAD
Sala B104
Tel.0264/401658, 0264/401603
Fax: 0264/415490 
e-mail: cicilia.rad@staff.utcluj.ro

Website:
https://armm.utcluj.ro

facultatea de construcții

Adresa:

Str. Constantin Daicoviciu nr. 15
Cod 400020
Cluj-Napoca, România

Decan:

Conf. dr. ing. Nicolae CHIRA
Tel. 401250
Fax: 0264 594967
e-mail: nicolae.chira@mecon.utcluj.ro

Secretariat:

Ing. Liliana IACOB
Sala 471
Tel. 0264 401250
Fax: 0264 594967

Website:
https://constructii.utcluj.ro

facultatea de construcții de mașini

Adresa:

B-dul Muncii 103-105
Cod 400641
Cluj-Napoca, România

Decan:

Prof.dr.ing. Nicolae Octavian BÂLC
Tel. 0264-401611 / 0264-401761
Fax: 0264-415493

Secretariat:

Dr. ing. Simona RODEAN
Sala A102
Tel. 0264-401612
e-mail: simona.rodean@staff.utcluj.ro

Website:
https://cm.utcluj.ro

facultatea de electronica, telecomunicații si tehnologia informației

Adresa:

Str. George Bariţiu nr. 26-28
Cod 400027
Cluj-Napoca, România

Decan:

Prof.dr.ing. Gabriel OLTEAN
Tel. 0264-401223
Fax: 0264-591689

Secretariat:

Ing. Tamara GOGA
Sala 357
Tel. 0264-401224
Fax: 0264-591689
e-mail: Tamara.Goga@bel.utcluj.ro

Website:
https://etti.utcluj.ro

facultatea de ingineria materialelor și a mediului

Adresa:

Bd. Muncii 103-105
Cod 400641
Cluj-Napoca, România

Decan:

Prof. dr. ing.fiz. Ionel CHICINAȘ
Tel. 0264 401 621
Fax: 0264 415 054
e-mail: ionel.chicinas@stm.utcluj.ro

Secretariat:

Ing. Corina BONDOR 
Tel. 0264 401 622
Fax: 0264 415 054
e-mail: corinabondor@yahoo.com

Website:
https://imm.utcluj.ro

facultatea de inginerie electrică

Adresa:

Str. G. Bariţiu nr. 26-28
Cod 400027
Cluj-Napoca, România

Decan:

Conf.dr.ing. Andrei Cristinel CZIKER
Tel.: 0264 40 1228

Secretariat:

Andrea LOTEI
Sala 342 
Tel.: 0264 401229
e-mail: Secretar.FIE@staff.utcluj.ro

Website:
https://ie.utcluj.ro

facultatea de instalații

Adresa:

B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130
Cod 400604
Cluj-Napoca , România

Decan:

Conf. dr. ing. Mircea BUZDUGAN 
Tel.: +40 264 202502
Fax: +40 264 410179
e-mail: mircea.buzdugan@insta.utcluj.ro

Secretariat:

Grațiela BUGNARIU 
Telefon: +40 264 202509
e-mail:gratiela.bugnariu@insta.utcluj.ro

Website:
https://instalatii.utcluj.ro

Facultăți din Baia Mare

facultatea de inginerie

Adresa:

Centrul Universitar Nord din Baia Mare
Str. Dr. Victor BABES 62A
Baia Mare, Maramures 430083
Tel. 0264.202.975

Decan:

Prof. dr. ing. Nicolae Ungureanu
Tel: 0362-401265
nicolae.ungureanu@ubm.ro

Secretariat:

ing. Aurica Marchiş
aurica.marchis@cunbm.utcluj.ro

Lia Mesaroş
lia.mesaros@cunbm.utcluj.ro

Mariana Săsăran
mariana.sasaran@cunbm.utcluj.ro

Website:
https://inginerie.utcluj.ro

facultatea de litere

Adresa:

Centrul Universitar Nord din Baia Mare
Facultatea de LITERE
Str. Victoriei, nr.76 430122
Baia Mare, România

Decan:

Conf.dr. Ioan-Mircea FĂRCAȘ
Tel. 0262.276.305

Secretariat:

Sala SECRETARIAT - DECANAT
Tel. 0262.276.305

Ecaterina Iacoş
ecaterina.iacos@cunbm.utcluj.ro

Ancuţa Bertea
ancuta.bertea@cunbm.utcluj.ro

Melinda Achim
melinda.achim@cunbm.utcluj.ro

Noemi Chifor
noemi.chifor@cunbm.utcluj.ro

Website:
https://litere.utcluj.ro

facultatea de știinte

Adresa:

Centrul Universitar Nord din Baia Mare
Facultatea de Ştiinţe
Str. Victoriei, nr. 76 430122
Baia Mare, România

Decan:

Conf.dr.Monica-Liliana MARIAN
Tel 0262-276059
Fax: 0262-275368

Secretariat:

Mariana Bic
mariana.bic@cunbm.utcluj.ro

Maria Viman
maria.viman@cunbm.utcluj.ro

Tel. 0264.202.977
Fax: 0262-275368

Website:
https://stiinte.utcluj.ro

Extensii

alba iulia

Adresa:

Strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 23

Contact:
S.l. dr. Cristina Fenișer - 0752-105451

Director Extensie
Conf.dr.ing. Cristina Feniser
cfeniser@yahoo.com
0264 401786, 0745 619388

Responsabil SET
Conf. dr. ing. Pleşa Angela
Angela.Plesa@termo.utcluj.ro
Tel. 0741-185158

Secretar Extensie
Ing. Ana ROŞCA
Ana.ROSCA@tcm.utcluj.ro
Tel. 0258-813202, 0744-923458

bistrița

Adresa:

str. Albert Berger nr.4, 420009 Bistrița

Tel.: 0264-401493
Fax.: 0263-238092
Persoană de contact: Ursa Reghina 

Director Extensie
Prof.dr.ing. Virgil ISPAS

Secretar Extensie
Reghina URSA
Telefon: (+4)0264.401.493

satu mare

Adresa:

B-dul Lucian Blaga, nr. 121 Satu Mare

Director Extensie
Prof.dr.ing. Daniel MOGA
Tel. 0726 362327

Secretar Extensie
Banyai Maria
Tel. 0261-768100

zalău

Adresa:

Str. Salcâmilor nr. 1 Zalău

Director Extensie
Prof.dr.ing. Ioan VUȘCAN

Secretar Extensie
Laura POPA
Tel: (+4)026.061.6016