Clubul Cultural Studențesc

Clubul Cultural Studențesc

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, a inițiat și dezvoltat, încă din anul 1966, această direcţie privind educarea prin artă şi cultură, oferind studenţilor posibilitatea de a deveni ei înşişi creatori de artă şi cultură , realizatori de producţii artistice care să fie apreciate, în primul rând, de colegii lor, iubitori şi consumatori ai actului artistic.

Relaţia aceasta de creator-consumator s-a conturat clar în Clubul Cultural Studenţesc unde cele două soluţii alternative se regăsesc integrate în programe de activităţi specifice. Înţelegând rolul culturii în formarea personalitaţii tinerilor, garanţi ai dezvoltării durabile şi ai progresului unei societaţi, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca asigură condiţii pentru desfăşurarea acestui gen de activităţi specifice clubului cultural studenţesc.

Obiectivele fixate ale acestui centru cultural se referă la înfiinţarea şi menţinerea de formaţii artistice studenţeşti, pe genuri diferite, la prezentarea producţiilor artistice proprii în spectacole, festivaluri, concursuri locale, naţionale şi internaţionale precum şi la organizarea unor activitaţi pentru studenţi ca: expozitii, simpozioane, conferinte, lansari de carte, cursuri de dans, serate şi aniversări studenţeşti. Programele şi proiectele clubului sunt concepute de referenţii culturali împreună cu studenţii din formaţii, cu reprezentanţii organizaţiilor studenţeşti din universitate şi cu instructorii - colaboratori de specialitate artistică.

Obiectivele clubului

Clubul Cultural Studențesc  din Cluj-Napoca

 1. Ansamblul folcloric studenţesc « Românaşul » (Trupa de dansuri populare, Orchestra « Românaşul », Formaţiile muzicale tradiţionale : Taraful şi Trio-ul transilvan, Grupul de solişti vocali şi instrumentişti)
 2. Teatrul Studenţesc « Gaudeamus » (clasic, experiment, muzical, revistă) –- Atelierul de teatru « Punct »
 3. Trupa de umor « Brigada BUM »
 4. Grupul muzical cameral “Honoris”
 5. Ansamblul de dans “Infinit Skills”( modern, break-dance, sincron)
 6. Formaţia de dans modern şi de societate « Nova »
 7. Cenaclul folk de interpretare şi idei « Observator »
 8. Grupul folk « Pasărea Ibis »

 Contact

DIRECTOR CLUB
Ing. Lucian REVNIC
Tel./Fax:0264 594930
Tel.0264 4011890

 

Clubul Cultural Studențesc din Baia Mare

 1. Ansamblul folcloric studenţesc Nord
 2. Ansamblul de dansuri tradiţionale româneşti
 3. Grupul vocal de muzică tradiţională românească
 4. Corul bărbătesc "Sf. Ioan Damaschinul"
 5. Grupul vocal al Seminarului “Ep. Dr. Alexandru Rusu”

Cercuri studențești

1. Cerc Studentesc de Matematica

http://traianlalescu.com/concurs2019/

http://www.massee-org.eu/index.php/news/item/120-first-announcement-for-the-seemous-2020

https://www.imc-math.org.uk/ 

2. Computer Science Student Club

http://www.cs.utcluj.ro/csd/site/index.html

3. Cercul studentesc de informatica

https://ac.utcluj.ro/anunturi/cerc-de-calculatoare-si-tehnoclogia-informatiei.html

http://users.utcluj.ro/~asuciu/concurs/

4. Cerc de CALCULATOARE SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI pentru elevi

https://ac.utcluj.ro/anunturi/cerc-de-calculatoare-si-tehnoclogia-informatiei.html?file=files/admitere/2019/cerc_calculatoare.pdf

5. Cerc Studentesc de Design Industrial

6. Cercul studentesc de Biomecatronica Aplicata (BioMA)

http://mdm.utcluj.ro/wp-content/uploads/2017/11/Bioma.png

7. Cercul studentesc de Sisteme Mecatronice Industriale (MInd)

http://mdm.utcluj.ro/wp-content/uploads/2017/11/MInd.png

8. Cercul studentesc de Robotica Mobila (RoMob)

http://mdm.utcluj.ro/wp-content/uploads/2017/11/RoMob.png

9. Cercul studentesc de Sisteme Mecatronice de Precizie (SiMeP)

http://mdm.utcluj.ro/wp-content/uploads/2017/11/SiMeP.png

10. Cercul studentesc de Sisteme Inteligente Reconfigurabile (SIR)

http://mdm.utcluj.ro/wp-content/uploads/2017/11/SIR.png

11. Cercul studentesc de Programarea Microsistemelor (uProg)

http://mdm.utcluj.ro/wp-content/uploads/2017/11/uProg.png

12. Cerc stiintific studentesc Club IoT

http://mdm.utcluj.ro/wp-content/uploads/2017/11/uProg.png

https://ac.utcluj.ro/anunturi/proiect-cerc-stiintific-studentesc-club-iot-vot-public.html

13. Cercul Stiintific studentesc NO CAT COMM

http://el.el.obs.utcluj.ro/site/14_dec2.07.pdf

14. Cerc studențesc de aprofundare a cunoștințelor de programare în limbajul C

https://ac.utcluj.ro/anunturi/inscrieri-cerc-de-c-pana-in-12-oct-2017.html

15. Centrul de studii și învățare al Universității Tehnice din Cluj-Napoca (CeSTI)

https://www.utcluj.ro/media/documents/2018/CesTI.pdf

16. Cerc de antreprenoriat

https://ac.utcluj.ro/anunturi/inscriere-cerc-antreprenoriat-an-iv-pana-30-oct-2017-inclusiv.html

17. Cerc teologic – coordonator conf. univ. Ștefan Pomian

https://litere.utcluj.ro/cercuri-studentesti.html

18. Cerc de Tehnici de transpunere și reconstrucție vizuală a mediului urban - coordonator conf. univ. dr. Adrian Chira

https://litere.utcluj.ro/cercuri-studentesti.html

19. Cerc de Valori semantice ale temporalității regăsite în peisajul citadin băimărean- coordonator lector. univ. Ioan Anghel Negreanu

https://litere.utcluj.ro/cercuri-studentesti.html

20. Cerc de Structuri tipologice și modele estetice în pictura contemporană de peisaj în Centrul Artistic Baia Mare - coordonator prof. univ. dr. Nicolae Suciu

https://litere.utcluj.ro/cercuri-studentesti.html

21. Cerc de Didactică  aplicată (DSPP) - coordonator lect.univ. dr. Florina Achim

https://litere.utcluj.ro/cercuri-studentesti.html

22. Cerc de Pedagogie PAIDEEA (DSPP) -coordonator lect. univ. dr. Alina Boja

https://litere.utcluj.ro/cercuri-studentesti.html

23. Cerc de traduceri -coordonatori: conf. univ. dr. Mihaela Munteanu Siserman, conf. univ. dr. Bud Crina

https://litere.utcluj.ro/cercuri-studentesti.html

24. Cercul de Dialectologie "Victor Iancu"– coordonator conf. univ. dr. Mircea Farcaș

https://litere.utcluj.ro/cercuri-studentesti.html

25. Cercul de Gramatica normativă "Gheorghe Radu" – coordonator conf. univ. dr. Mircea Farcaș

https://litere.utcluj.ro/cercuri-studentesti.html

26. Cercul de Eminescologie - coordonator prof. univ. dr. habil. Cornel Munteanu

https://litere.utcluj.ro/cercuri-studentesti.html

27. Cercul de semiotică lingvistică – Σημε?ον – coordonatori: prof. univ. dr. habil. univ.dr. Daiana Felecan, conf. univ. dr. Mihaela Munteanu Siserman

https://litere.utcluj.ro/cercuri-studentesti.html

28. Cercul de etnologie și antropologie „Ioan Chiș  Șter” – coordonatori: conf. univ. dr. Delia Suiogan, asistent universitar dr. Natalia Lazar

https://litere.utcluj.ro/cercuri-studentesti.html

29. Cercul studențesc de onomastică – coordonator prof. univ. dr. habil. Oliviu Felecan

https://litere.utcluj.ro/cercuri-studentesti.html

30. Cercul STUDENSLATOR –– coordonator asist. univ. dr. Minodora Barbul

https://litere.utcluj.ro/cercuri-studentesti.html

31. Cerc de electrotehnica

https://ie.utcluj.ro/anunturi/sesiunea-cercurilor-stiintifice-studentesti-editia-53.html

32. Cerc de masurari electrice

https://ie.utcluj.ro/anunturi/sesiunea-cercurilor-stiintifice-studentesti-editia-53.html

33. Cerc de actionari electrice si roboti

https://ie.utcluj.ro/anunturi/sesiunea-cercurilor-stiintifice-studentesti-editia-53.html

34. Cerc de masini electrice

https://ie.utcluj.ro/anunturi/sesiunea-cercurilor-stiintifice-studentesti-editia-53.html

35. Cerc de electroenergetica

https://ie.utcluj.ro/anunturi/sesiunea-cercurilor-stiintifice-studentesti-editia-53.html

36. Cerc de inginerie medicala

https://ie.utcluj.ro/anunturi/sesiunea-cercurilor-stiintifice-studentesti-editia-53.html

37. Cerc de inginerie si management

https://ie.utcluj.ro/anunturi/sesiunea-cercurilor-stiintifice-studentesti-editia-53.html

38. Cerc „Descopera-ti pasiunea in IT”, elevi

https://dpit.ro/ne-sustin/

39. Cerc „Women in Tech”

https://ac.utcluj.ro/anunturi/women-in-tech-cluj-16-mai-2019-ora-18.html?file=files/anunturi/UTCN-ITcareer%204%20%E2%80%93%204.pdf

40. Cerc stiintific Educatie Financiara

https://cluju.ro/primul-program-de-educatie-financiara-interactiva-din-romania-scoala-de-bani-pe-roti-a-ajuns-la-cluj-napoca/

41. Cerc Electro-Summer

https://electrosummer.utcluj.ro/docs/Regulament%20Scoala%20de%20vara%20ELECTRO-SUMMER_2018.pdf

42. Cerce NuovoTech

https://imm.utcluj.ro/nuovotech.html

43. Cerc Civil Summer School

https://constructii.utcluj.ro/anunturi/scoala-de-vara-pentru-elevi-civil-summer-school-2462.html