Dezvoltare Durabilă

This page is also available in English

 

CONTEXT

În cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, mai multe țări din întreaga lume au aderat la Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și la cele 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD), stabilind acțiuni concrete de întreprins pentru oameni și pentru planetă. Această Agendă 2030, împreună cu Acordul de la Paris privind schimbările climatice, reprezintă foaia de parcurs pentru dezvoltare durabilă prin dimensiunile economice, sociale, de energie,de mediu și de guvernanță. Uniunea Europeană (UE) a instituit unele dintre cele mai înalte standarde sociale și de mediu, a adoptat unele dintre cele mai ambițioase politici pentru protecția sănătății umane și a devenit un lider mondial în lupta împotriva schimbărilor climatice.

 

Statele membre ale UE au integrat cele 17 ODD în politicile lor publice, iar România a stabilit cadrul naţional pentru susţinerea acesteia prin abordarea integrată a obiectivelor elaborând Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 (SNDDR 2030) , aplicându-se inclusiv insituțiilor de învățământ superior.

În scopul promovării principiilor şi valorilor Strategiei s-a elaborat documentul cheie, care ghidează implementarea SNDDR 2030 prin propunerea de acţiuni de consolidare şi extindere a cadrului de guvernanţă pentru dezvoltarea durabilă: Planul Național de Acțiune pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 (PNA) .

Schimbările climatice, precum și trazițiile energetice sunt o provocare existențială pentru Europa dar și pentru întreaga lume. Inițiativele Pactul verde european și RepowerEU au ca scop principal transformarea Uniunii Europene într-o economie modernă, competitivă și eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor, prin care Europa să ajungă la zero emisii nete de gaze cu efect de seră până în 2050, creşterea economică să fie disociată de utilizarea resurselor şi nici un cetățean, respectiv nici o zonă geografică să nu rămână în urmă.

Acțiunile necesare vizează toate sectoarele economiei şi se referă la:

În acest context, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, la fel ca multe alte universităţi din ţară,dar ca principal inițiator în domeniu, se află atât în faţa unor provocări majore cât şi în faţa unor oportunităţi reale de dezvoltare durabilă ambele presupunând însă o abordare pragmatică, realistă, concentrată către nevoile reale ale mediului socio-economic regional şi naţional, prin orientarea întregului proces educaţional, de cercetare ştiinţifică şi inovare spre această cerinţă.

Ca instituție de învățământ superior, Universitatea are capacitatea intelectuală și potențialul de a susține abordarea în manieră inovativă a provocărilor de mediu în moduri semnificative prin educație, cercetare și practici operaționale durabile. Întreaga Comunitate a Universităţii are capacitatea de a juca un rol important în asimilarea, implementarea și perpetuarea valorilor și principiilor dezvoltării durabile, ce vizează în mod esențial minimizarea impactului asupra mediului - reducerea amprentei ecologice.

Obiectivele de dezvoltare durabilă definite de Organizația Națiunilor Unite, reprezintă principalele instrumente și direcția spre care trebuie să ne îndreptăm, oferind Comunității un mediu adecvat pentru educație, cercetare și dezvoltare.
Prin adoptarea obiectivelor de dezvoltare durabilă la nivel strategic, Universitatea poate contribui la formarea unei societăţi sustenabile, în care învăţământul superior este conectat cu mediul de afaceri şi antreprenorii, cu industria și partenerii internaţionali.

THE Impact Ranking   

 

Greenmetric