Cursuri de Educație Formală

 

CURS

Managementul dezvoltarii durabile

 

PROGRAME DE LICENTA

Ingineria si protecția mediului în industrie

Curriculum

Inginerie urbană și dezvoltare regională

Curricullum

Inginerie și management in domeniul energetic

Curricullum

Evaluarea impactului și riscului pentru mediu

Curricullum

 

PROGRAME DE MASTER

Master Ingineria sistemelor regenerabile

Descriere

Curriculum

Master Cladiri verzi

Descriere

Curriculum

Master Servicii de constructii pentru orase regenerative

Descriere

Curriculum

Master Dezvoltare durabila si protectia mediului

Descriere

Curriculum

Master Sisteme de tiparire sustenabile

Descriere

Curriculum

Master Ingineria, dreptul si economia dezvoltarii durabile

Descriere

Curriculum

Master Managementul integrat al resurselor naturale si al deseurilor

Descriere

Curriculum

Master Evaluarea impactului si riscului de mediu

Descriere

Curriculum

Master in Automobilul și mediul

Descriere

Curriculum

Master in Materiale ecosmart în dezvoltarea durabilă

Descriere

Curriculum

Master in Procedee avansate în protecția mediului

Descriere

Curriculum