Cladiri

 

Direcția Generală Administrativă este preocupată continuu de modernizarea și extinderea spațiilor de învățământ, crearea de noi laboratoare de cercetare, reabilitarea căminelor și cantinelor pentru creșterea confortului , reamenajarea spațiilor de recreere – Piscina olimpică , platformele pentru exerciții în aer liber și terenurile de sport ( fotbal , volei, baschet, tenis).Ultimii ani au contribuit constant la creșterea patrimoniului valoric și calitativ prin achiziționarea de spații și modernizarea continuă , la cele mai înalte standarde a celor existente.

 

Patrimoniul Universității Tehnice Cluj Napoca cuprinde 78 de clădiri, cu o suprafață utilă 187.240mp de  și teren în suprafață totală de  234.221mp, repartizat în cele două centre universitare Cluj Napoca și baia Mare, respectiv în extensiile din orașele Alba Iulia, Bistrița, Satu Mare și Zalău.

 

În clădirile de patrimoniu național :Memorandumului 2, Barițiu 25 și 26, Daicoviciu 15 s-au desfășurat ample lucrări de mentenanță , iar la extensia Bistrița , clădirea centrală a  fost atent reabilitată cu menținerea elementelor arhitecturale și de estetică interioară. În scopul dezvoltării activității de cercetare s-a inițiat  procedura de autorizare construcție, deviere de rețele și avizare pentru Institutul de cercetare  în Inteligență Artificială.

 

Pentru imobilele din strada G. Baritiu 6-8 s-au finalizat lucrările de reabilitare/modernizare fiind oferite spațiile astfel amenajate pentru activități didactice și de cercetare. Clădirea adiacentă situată  pe strada G. Barițiu 4  găzduiește  Hub-ul UTCN, acesta reprezintă un spațiu configurat adecvat organizării de conferințe, workshopuri ,alături de un set de  laboratoare de cercetare de înaltă performanță.

 

În cadrul extensiei Alba-Iulia s-a finalizat proiectul de Dezvoltare a infrastructurii de educație și formare pentru învățământ terțiar universitar- un Campus modern , la standarde actuale de construire și echipare. Imobilele din campusul Dorobanților au fost complet reproiectate estetic și  funcțional, dobândind două noi amfiteatre  și spații reconfigurate pentru activități de seminar/laborator.

 

Direcția Generală Administrativă administrează o largă varietate de tipuri de clădiri, unele de mai bine de 100 de ani, iar altele moderne și relativ sofisticate în proiectare și servicii, astfel menținerea unui nivel adecvat de management și eficiență energetică reprezintă un obiectiv important la nivelul întregului Campus.În 2023 Universitatea a fost certificată UIGreenMetric alături de alte peste 1300 universități din lume și ocupă locul 1 pe țară, în cadrul evaluării internaționale THE Impact Ranking la capitolul 7 -Energie curată și accesibilă.

 

 Rapoartele Rectorului ,aferente anilor 2020-2023 reflectă în capitolul specific și anexe , prin date și imagini toate detaliile acestui proces. Pentru o perspectivă directă asupra spațiilor de  educație și de management din patrimoniul Universității  cât și a spațiilor de cercetare de cercetare existente în cadrul Universității s-a realizat o prezentare virtuală a acestora.

 

Programul Green Campus încurajează o abordare de tip parteneriat în managementul și educația despre mediu, având drept scop principal angajarea întregii comunități în manieră semnificativă în acțiuni și activități cu privire la sustenabilitate în Campus și implementarea economiei circulare. Organizațiile studențești se manifestă ca un factor activ în acest sens, contribuind direct prin implicare, participare și acțiunile derulate și susținerea și promovarea programului. O primă manifestare importantă în acest sens o constituie  crearea OSUT Green - componentă cu rol specific în susținerea și organizarea de activități educațive și de promovare a Campusului verde. Scopul acestor acțiuni  este de a crește gradul de conștientizare a importanței perspectivei sustenabile în toate activitățile educaționale, de cercetare și management universitar.

 

Pentru cele mai recente informații tehnice cu privire la aceste aspecte, poate fi consultat planul PACED-2023.