Facultatea de Arhitectura si Urbanism

Informațiile despre admitere sunt în curs de actualizare..

 

Calendar admitere iulie 2018:

Înscrierea candidaţilor: 10-14 iulie între orele 9:00 și 15:00

Înscrierile se fac pe str. Observatorului nr. 34-36 (clădire Decanat Facultatea de Arhitectură şi Urbanism)

Proba de concurs: Desen 18  iulie, ora 14:00

Afişarea rezultatelor iniţiale: 21 iulie, ora 22:00

Confirmări şi glisări începând cu 22 iulie, conform Regulamentului de Admitere in vigoare

 

Cifrele de şcolarizare pentru admiterea iulie 2017:

 

Cifră de şcolarizare licență

Nr. Locuri alocate 2017-2018

 

Facultatea

 

Domeniul

 

Specializarea

Buget

Taxa

Total

 

Români și cetățeni EU SEE **

 

Romi

Tineri origine română (bursieri ai statului român) ***link PDF

Străini nonEU fără etnie română (bursieri ai statului român)

Total

Buget

Români și cetățeni EU SEE **

Străini nonEU cu taxa în valută

 

Cu bursă

Fără bursă

 

Total

 

 

 

 

 

 

ARHITECTURĂ

Arhitectură

Arhitectură

80

 

2

0

 

2

1

83

10

1

94

** - Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croatia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Islanda, Lichtenstein, Norvegia

*** - https://www.utcluj.ro/media/documents/2017/Metodologie_inv_superior_2017_aprobata_prin_Ordin_comun_MEN_MAE_MRP.pdf

 

Confirmarea statutului de admis:

-pentru candidaţii admişi la buget:  se face prin depunerea diplomei de bacalaureat in original şi a foii matricole in original la dosarul de inscriere (daca diploma/foaia matricola nu au fost depuse în dosar la înscriere);

-pentru candidaţii admişi la taxă:  se face prin achitarea la Biroul Taxe sau la punctele de inscriere pt. admitere a sumei de 500 lei, reprezentând o parte din taxa de şcolarizare.

Subiectele date la concursul de admitere din iulie 2017 sunt disponibile aici.


Lista cu actele necesare pentru inscriere este disponibila aici.

 

Calculul mediei de admitere:

 

Componentele mediei de admitere (si ponderea procentuală):

Probă Desen

MA=0,8*ND +0,2*MB

MA-media de admitere

ND-nota la desen

MB-media la BAC


Criteriile de admitere fără concurs(pentru olimpici)
sunt disponibile aici.
 

Media finală se calculează cu 2 zecimale, fără rotunjire!

Clasamentul se realizează in ordinea mediilor (se aplică principiul - MEDIA BATE OPŢIUNEA) Detalii aici.

Tematică si manuale:
Tematica si manualele valabile pentru admitere sunt disponibile aici

Taxe de admitere si şcolarizare:

sus

Medii de admitere din sesiunea iulie 2017

Domeniul Buget Taxa
min max min max
    Arhitectura 6.4 9.46 6.2 7.21

Taxe de admitere şi şcolarizare:

 

Taxa de înscriere la admitere este de 200 lei din care:
   -50 lei taxa de admitere la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca;
   -150 lei taxa pentru procesarea dosarului.

Candidaţii care işi depun dosar la mai multe comisii, la a doua si urmatoarele comisii vor achita numai taxa de procesare a dosarului de 150 lei dacă prima comisie la care s-au înscris a fost Comisia de Arhitectură.

Sunt scutite de taxa de înscriere (200 lei), urmatoarele categorii de candidaţi:

   -Copiii personalului didactic, didactic auxiliar aflat in activitate sau pensionat din sistemul de invatamant;

   -Candidaţii orfani de unul sau ambii parinţi ce au activat in sistemul de invăţăamânt;

   -Candidaţii orfani de ambii parinţi;

   -Candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;

   -Salariaţii Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, precum şi copiii acestora;

 

Sunt scutiţi de achitarea taxei de admitere (50 lei)  candidaţii orfani de un parinte dacă depun la dosar acte doveditoare.

 

Taxa anuală de şcolarizare pentru cei admişi la taxă este de 4400 lei şi se va putea achita în maxim patru tranşe.

Reduceri de taxe pentru Candidaţii orfani, proveniţi din centre de plasament sau cu situaţii sociale deosebite:
    -Reducere taxă de şcolarizare pana la 100%,
    -Reducere taxă de camin pana la 100%,
    -Cartela de masa gratuită.

Cuantumul acestor reduceri, precum şi criteriile de acordare a lor se decid de catre Hotarârea Conducerii Universitaţii, la începutul fiecarui an universitar.

Informatii despre facultate:

sus

Informatii despre facultate pot fi obtinute de la adresa http://fau.utcluj.ro/

 

Alte legaturi utile

© Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Ne puteți urmări și pe: utcn facebook utcn instagram utcn titter