Facultatea de Arhitectură și Urbanism

Pagina in curs de actualizare...

 

Înscrieri: str. Observatorului nr. 34-36 (clădire Decanat Facultatea de Arhitectură şi Urbanism), Cluj-Napoca

Înscrierea candidaţilor: 8-11 și 13-14 iulie  între orele 9:00 și 15:00

Lista cu actele necesare pentru înscriere este disponibila aici

Criteriile de admitere fără concurs(pentru olimpici) sunt disponibile aici

Proba de concurs: 17  iulie, ora 14:00

Afişarea rezultatelor iniţiale: 19 iulie, ora 22:00

Confirmarea statutului de admis: 

+ Etapa I: 20 - 22 iulie între orele 9:00 și 15:00
+ Afișare rezultate după etapa I de glisări: 22 iulie, ora 22:00
+ Etapa II: 23 şi 24 iulie între orele 9:00 și 15:00
+ Afișare rezultate finale: 24 iulie, ora 22:00

Confirmarea statutului de admis se face astfel:

Confirmarea rămânerii în concurs/confirmarea locului în UTCN se face prin achitarea taxei de procesare a dosarului și de confirmare a locului în valoare de 200 lei. Această taxă de procesare și confirmare a locului se achită o singură dată (pe comisie/subcomisie) indiferent de schimbarea statusului candidatului pe parcursul procesului de admitere, conform calendarului (Anexa 1), pentru fiecare sesiune de admitere (iulie/septembrie). Confirmarea rămânerii în concurs/ confirmarea locului  în această etapă se face astfel:

https://www.utcluj.ro/admitere/licenta

 

Cifrele de şcolarizare pentru admiterea iulie 2019:

FACULTATEA

DOMENIUL

 

BUGET

Români de pretutindeni repartizare 2019-2020

TAXA

cu bursă fără bursă

Arhitectura si Urbanism

Arhitectura

 

80

1

 

10

TOTAL FACULTATE

 

80

1

 

10

** - Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Islanda, Lichtenstein, Norvegia
*** - 
https://www.utcluj.ro/admitere/licenta

Modalitate de calculul a mediei de admitere:

MA=0,8*ND+0,2*MB

Unde:

MA-media de admitere;

ND-nota la desen;

MB-media la BAC.

Media finală se calculează cu 2 zecimale, fără rotunjire!

Criteriile de departajare în cazul unor medii finale egale sunt: 
  1) Nota obținută la proba de desen;
  2) Media la examenul de Bacalaureat;
  3)Cea mai mare notă de la probele examenului de Bacalaureat,
  

Clasamentul se realizează în ordinea mediilor (se aplică principiul - MEDIA BATE OPŢIUNEA) Detalii aici

 

Tematica şi manualele valabile pentru admitere sunt disponibile aici.

Medii de admitere din sesiunea iulie 2019

Domeniul Buget Buget cu bursă Taxă
min max min max min max
    Arhitectură 7.05 9.48     6.82 8.29

 

Subiectele date la concursul de admitere din iulie 2019 sunt disponibile aici .

Taxa de înscriere  la admitere este de 350 lei din care:
   -50 lei taxa de admitere la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca;
   -300 lei taxa pentru procesarea dosarului.

Candidaţii care îşi depun dosar la mai multe comisii, la a doua și urmatoarele comisii vor achita numai taxa de procesare a dosarului conform Regulamentului de Admitere la nivel licență 2020 . .

Sunt scutiţi de taxa de înscriere (350 lei), indiferent de numărul de comisii la care se înscriu şi numai dacă depun la dosar acte doveditoare candidaţii care fac parte din una din urmatoarele categorii:
   -Copiii personalului didactic, didactic auxiliar aflat in activitate sau pensionat din sistemul de învăţământ;
   -Candidaţii orfani de unul sau ambii parinti ce au activat in sistemul de învăţământ;
   -Candidaţii orfani de ambii parinti;
   -Candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
   -Salariaţii Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, precum şi copiii acestora;

Sunt scutiţi de achitarea taxei de admitere (50 lei)  candidaţii orfani de un parinte dacă depun la dosar acte doveditoare.

Taxa anuală de şcolarizare pentru cei admişi la taxă este de 4500 lei şi se va putea achita în maxim patru tranşe.

Reduceri de taxe pentru Candidaţii orfani, proveniţi din centre de plasament sau cu situaţii sociale deosebite:
    -Reducere taxă de şcolarizare până la 100%,
    -Reducere taxă de camin până la 100%,
    -Cartela de masă gratuită.

Cuantumul acestor reduceri, precum şi criteriile de acordare a lor se decid de către Hotărârea Conducerii Universităţii, la începutul fiecărui an universitar.

Informaţii despre facultate pot fi obţinute de la adresa http://fau.utcluj.ro/