Facultatea de Arhitectura si Urbanism

Cifrele de scolarizare pentru admiterea iulie 2016:  
Locurile pentru Admiterea 2017 vor fi afisate dupa aprobarea acestora de catre Ministerul de Resort

Facultatea/Domeniul/Specializarea
Buget
Taxa
Candidati
rromi
*
Candidati
moldoveni
**
Candidati straini***
Total
Cu bursa
Fara bursa
Cu bursa
Fara bursa
Facultatea de Arhitectura si Urbanism - Nivel licenta + master, 6 ani
80
10
- 1 -
2
-
93
Domeniul: Arhitectura
80
10
-
1
 -
2
-
93
Specializare cu predare in limba romana: Arhitectura

* loc buget rromi;
** locurile sunt pentru candidatii din Republica Moldova cu liceul absolvit in Romania. Aceste locuri sunt fara taxa de scolarizare; pentru aceasta categorie de candidati admiterea este organizata de catre universitate;

***  locurile sunt pentru tineri de origine romana din Republica Moldova si alte state invecinate si pentru etnici romani cu domiciliul stabil in strainatate; pentru aceasta categorie de candidati, admiterea se va organiza la sediile misiunilor diplomatice ale Romaniei din Cahul, Balti, Chisinau, etc.

Calendar admitere 2017:

Inscrierea candidaților: 11-19 iulie între orele 9:00 și 15:00
Înscrierile se fac pe str. Observatorului, nr. 34-36 - cladirea decanat Arhitectura.

Lista cu actele necesare pentru inscriere este disponibila aici.

Proba concursului de admitere se desfasoara la data de:
* Desen 21 iulie, ora 14:00

Afisarea rezultatelor initiale pe comisia Arhitectura: 24 iulie, ora 22:00


Confirmarea statutului de admis:
+ Etapa I: 25 și 26 iulie între orele 9:00 și 15:00
+ Afisarea rezultatelor dupa prima etapa de glisare: 26 iulie, ora 22:00
+ Etapa II: 27 și 28 iulie între orele 9:00 și 15:00
+ Afisarea rezultatelor finale: 28 iulie, ora 22:00


Confirmarea statutului de admis se face prin:
* depunerea diplomei de bacalaureat in original si a foii matricole in original la dosarul de inscriere in cazul celor admisi la buget (daca diploma/foaia matricola nu au fost depuse in dosar la inscriere)
* achitarea la Biroul Taxe  a sumei de 500 lei, reprezentand o parte din taxa de scolarizare pana cel mai tarziu in ultima zi a primei etape de confirmari (pentru cei care ocupa un loc la taxa in data de 24 iulie 2017), respectiv pana cel mai tarziu in ultima zi a celei de a doua etape de confirmari (pentru cei care ocupa un loc la taxa in data de 26 iulie 2017), si depunerea unei copii a chitantei doveditoare, la comisia de admitere la care candidatul a fost declarat admis.

Calculul mediei de admitere:

Componentele mediei de admitere: Pondere din nota finală
    a) Nota desen 80%
    b) Media la BAC 20%

Media finala se calculeaza cu 2 zecimale, fara rotunjire!

Criteriile de departajare in cazul unor medii finale egale sunt:

    1) Nota desen
    2) Media la bacalaureat
    3) Cea mai mare nota de la probele examenului de Bacalaureat

Clasamentul se realizeaza in ordinea mediilor (se aplica principiul - MEDIA BATE OPTIUNEA) Detalii aici.

Criteriile de admitere fara concurs (pentru olimpici) sunt disponibile aici.

Tematica si manuale:
Subiecte model, tematica si manualele valabile pentru admitere sunt disponibile aici.
Medii de admitere in sesiunea iulie 2016:

Domeniul Buget Taxa
min max min max
    Arhitectura 6.92 9.20 6.70 6.91
Subiectele din 2016:

Subiectele date la concursul de admitere din iulie 2016 sunt disponibile aici.

Taxe de admitere si scolarizare:

Taxa de inscriere la admitere este de 200 lei din care:
* 50 lei taxa de admitere la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
* 150 lei taxa pentru procesarea dosarului

Candidatii care isi depun dosar la mai multe comisii, la a doua si urmatoarele comisii vor achita numai taxa de procesare a dosarului de 100 lei daca prima comisie la care s-au inscris a fost Comisia de Arhitectura.

Sunt scutite de taxa de inscriere (200 lei) urmatoarele categorii de candidati:

-Copiii personalului didactic, didactic auxiliar aflat in activitate sau pensionat din sistemul de învatamant;

-Candidatii orfani de unul sau ambii parinti ce au activat in sistemul de învatamant;

-Candidatii orfani de ambii parinti;

-Candidatii proveniti de la casele de copii sau din plasament familial;

- Salariatii Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, precum si copiii acestora;                       

Sunt scutiti de achitarea taxei de admitere (50 lei)  candidatii orfani de un parinte dacă depun la dosar acte doveditoare.

Taxa anuala de scolarizare pentru cei admisi la taxa este de 4400 lei si se va putea achita in maxim patru transe.

Reduceri de taxe pentru candidatii orfani, proveniti din centre de plasament sau cu situatii sociale deosebite:
*
Reducere taxa de scolarizare pana la 100%,
* Reducere taxa de camin pana la 100%,
* Cartela de masa gratuita.

Cuantumul acestor reduceri, precum si criteriile de acordare a lor se decid de catre hotararea conducerii universitatii, la inceputul fiecarui an universitar.

Informatii despre facultate:

Informatii despre facultate pot fi obtinute de la adresa http://fau.utcluj.ro/

 

Alte legaturi utile

(c) Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter