Facultatea de Arhitectură și Urbanism

 

Înscrierea candidaţilor: 16-19 iulie între orele 9:00 și 15:00

Înscrierile se fac pe str. Observatorului nr. 34-36 (clădire Decanat Facultatea de Arhitectură şi Urbanism)

Proba de concurs: Desen 21  iulie, ora 14:00

Afişarea rezultatelor iniţiale: 24 iulie, ora 22:00

Confirmarea statutului de admis:
+ Etapa I: 25 şi 26 iulie între orele 9:00 și 15:00
+ Afișare rezultate după etapa I de glisări: 26 iulie, ora 22:00
+ Etapa II: 29 şi 30 iulie între orele 9:00 și 15:00
+ Afișare rezultate finale: 30 iulie, ora 22:00

 

Confirmarea statutului de admis se face prin:
* depunerea diplomei de bacalaureat în original și a foii matricole în original la dosarul de înscriere în cazul celor admiși la buget (dacă diploma/foaia matricolă nu au fost depuse în dosar la înscriere)
* achitarea la Biroul Taxe a sumei de 500 lei, reprezentând o parte din taxa de școlarizare pâna cel mai tarziu în ultima zi a primei etape de confirmări (pentru cei care ocupă un loc la taxă în data de 24 iulie 2019), respectiv pâna cel mai târziu în ultima zi a celei de a doua etape de confirmări (pentru cei care ocupă un loc la taxă în data de 26 iulie 2019) și depunerea unei copii a chitanței doveditoare, la comisia de admitere la care candidatul a fost declarat admis.

Confirmări şi glisări , conform Calendarului de Admitere 2019. Detalii aici.

Curs de pregătire pentru Admitere 2019. Detalii aici.

 

Cifrele de şcolarizare pentru admiterea iulie 2018:

Cifră de şcolarizare licență

Nr. Locuri alocate 2017-2018

 

 

Facultatea

 

 

Domeniul

 

 

Specializarea

Buget

Taxa

Total

 

Români și cetățeni EU SEE **

 

Absolvenți licee și mediul rural

 

Formare cadre didactice

 

Romi

Tineri origine română (bursieri ai statului român) ***link PDF

Străini nonEU fără etnie română (bursieri ai statului român)

Total

Buget

Români și cetățeni EU SEE **

Străini nonEU cu taxa în valută

 

Cu bursă

Fără bursă

 

Total

 

 

 

 

 

 

ARHITECURĂ

Arhitectură

Arhitectură

79

1

 

 

1

0

 

1

 

81

10

 

91

 

 

 

TOTAL

79

1

0

0

1

0

 

1

0

81

10

0

91

** - Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Islanda, Lichtenstein, Norvegia

*** - https://www.utcluj.ro/media/documents/2017/Metodologie_înv._superior_2017_aprobată_prin_Ordin_comun_MEN_MAE_MRP.pdf

 

Subiectele date la concursul de admitere din iulie 2018 sunt disponibile aici.


Lista cu actele necesare pentru înscriere este disponibilă aici.

 

Calculul mediei de admitere:

 

Componentele mediei de admitere (şi ponderea procentuală):

Probă Desen

MA=0,8*ND +0,2*MB

MA-media de admitere

ND-nota la desen

MB-media la BAC


Criteriile de admitere fără concurs (pentru olimpici)
sunt disponibile aici.
 

Media finală se calculează cu 2 zecimale, fără rotunjire!

Clasamentul se realizează în ordinea mediilor (se aplică principiul - MEDIA BATE OPŢIUNEA). Detalii aici.

Tematică şi manuale:
Tematica şi manualele valabile pentru admitere sunt disponibile aici.

Taxe de admitere si şcolarizare:

sus

Medii de admitere din sesiunea iulie 2018

Domeniul Buget Buget cu bursă Taxă
min max min max min max
    Arhitectură 6.76 8.71 5.18 5.18 6.65 6.76

Taxe de admitere şi şcolarizare:

 

Taxa de înscriere la admitere este de 350 lei din care:
   -50 lei taxa de admitere la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca;
   -300 lei taxa pentru procesarea dosarului.

Candidaţii care îşi depun dosar la mai multe comisii, la a doua și urmatoarele comisii vor achita numai taxa de procesare a dosarului conform Regulamentului de Admitere la nivel licență 2019 .

Sunt scutite de taxa de înscriere (350 lei), urmatoarele categorii de candidaţi:

   -Copiii personalului didactic, didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din sistemul de învăţământ;

   -Candidaţii orfani de unul sau ambii parinţi ce au activat în sistemul de învăţământ;

   -Candidaţii orfani de ambii parinţi;

   -Candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;

   -Salariaţii Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, precum şi copiii acestora;

 

Sunt scutiţi de achitarea taxei de admitere (50 lei)  candidaţii orfani de un parinte dacă depun la dosar acte doveditoare.

 

Taxa anuală de şcolarizare pentru cei admişi la taxă este de 4400 lei şi se va putea achita în maxim patru tranşe.

Reduceri de taxe pentru Candidaţii orfani, proveniţi din centre de plasament sau cu situaţii sociale deosebite:
    -Reducere taxă de şcolarizare până la 100%,
    -Reducere taxă de camin până la 100%,
    -Cartela de masă gratuită.

Cuantumul acestor reduceri, precum şi criteriile de acordare a lor se decid de către Hotărârea Conducerii Universităţii, la începutul fiecărui an universitar.

Informatii despre facultate:

sus

Informaţii despre facultate pot fi obţinute de la adresa http://fau.utcluj.ro/