Facultatea de Arhitectura si Urbanism

Cifrele de scolarizare pentru admiterea iulie 2017:

 Nu se organizează sesiune de admitere în septembrie 2017!

Cifră de scolarizare licență

Nr. Locuri alocate 2017-2018

 

Facultatea

 

Domeniul

 

Specializarea

Buget

Taxa

Total

 

Români și cetățeni EU SEE **

 

Romi

Tineri origine română (bursieri ai statului român) ***link PDF

Străini nonEU fără etnie română (bursieri ai statului român)

Total

Buget

Români și cetățeni EU SEE **

Străini nonEU cu taxa în valută

 

Cu bursă

Fără bursă

 

Total

 

 

 

 

 

 

ARHITECTURĂ

Arhitectură

Arhitectură

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

** - Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croatia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Islanda, Lichtenstein, Norvegia

*** - https://www.utcluj.ro/media/documents/2017/Metodologie_inv_superior_2017_aprobata_prin_Ordin_comun_MEN_MAE_MRP.pdf

Calendar admitere 2017:

Inscrierea candidatilor: 8-11 Septembrie intre orele 9:00 si 15:00

Inscrierile se fac pe str. Observatorului nr. 34-36 (clădire Decanat Facultatea de Arhitectură și Urbanism), Cluj-Napoca.

Proba de concurs: Desen 12 Septembrie, ora 14:00

Subiectele date la concursul de admitere din iulie 2017 sunt disponibile aici.


Lista cu actele necesare pentru inscriere este disponibila aici.

Afisarea rezultatelor initiale: 14 Semptembrie, ora 22:00


Confirmarea statutului de admis:
+ Etapa I: 15 si 18 Semptembrie intre orele 9:00 și 15:00
+ Afisare rezultate dupa etapa I de glisari: 18 Septembrie, ora 22:00
+ Etapa II: 19 si 20 Septembrie intre orele 9:00 si 15:00
+ Afisare rezultate finale: 20 Septembrie, ora 22:00

Confirmarea statutului de admis se face prin:
* depunerea diplomei de bacalaureat in original si a foii matricole in original la dosarul de inscriere in cazul celor admisi la buget (daca diploma/foaia matricola nu au fost depuse in dosar la inscriere)
* achitarea la Biroul Taxe (pentru admitere) a sumei de 500 lei, reprezentand o parte din taxa de scolarizare pana cel mai tarziu in ultima zi a primei etape de confirmari (pentru cei care ocupa un loc la taxa in data de 24 iulie 2017), respectiv pana cel mai tarziu in ultima zi a celei de a doua etape de confirmari (pentru cei care ocupa un loc la taxa in data de 26 iulie 2017), si depunerea unei copii a chitantei doveditoare, la comisia de admitere la care candidatul a fost declarat admis

 

Calculul mediei de admitere:

 

Componentele mediei de admitere (si ponderea procentuala):

Probă Desen

MA=0,8*ND +0,2*MB

MA-media de admitere

ND-nota la desen

MB-media la BAC


Criteriile de admitere fara concurs(pentru olimpici)
sunt disponibile aici.
 

Media finala se calculeaza cu 2 zecimale, fara rotunjire!

Clasamentul se realizeaza in ordinea mediilor (se aplica principiul - MEDIA BATE OPTIUNEA) Detalii aici.

Tematica si manuale:
Tematica si manualele valabile pentru admitere sunt disponibile aici

Taxe de admitere si scolarizare:

sus

Medii de admitere din sesiunea iulie 2016

Domeniul Buget Taxa
min max min max
    Arhitectura 6.4 9.46 6.2 7.21

 

Taxa de inscriere la admitere este de 200 lei din care:
* 50 lei taxa de admitere la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
* 150 lei taxa pentru procesarea dosarului

Candidatii care isi depun dosar la mai multe comisii, la a doua si urmatoarele comisii vor achita numai taxa de procesare a dosarului de 100 lei daca prima comisie la care s-au inscris a fost Comisia de Arhitectura.

Sunt scutite de taxa de inscriere (200 lei) urmatoarele categorii de candidati:

-Copiii personalului didactic, didactic auxiliar aflat in activitate sau pensionat din sistemul de învatamant;

-Candidatii orfani de unul sau ambii parinti ce au activat in sistemul de învatamant;

-Candidatii orfani de ambii parinti;

-Candidatii proveniti de la casele de copii sau din plasament familial;

- Salariatii Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, precum si copiii acestora;                       

Sunt scutiti de achitarea taxei de admitere (50 lei)  candidatii orfani de un parinte dacă depun la dosar acte doveditoare.

Taxa anuala de scolarizare pentru cei admisi la taxa este de 4400 lei si se va putea achita in maxim patru transe.

Reduceri de taxe pentru candidatii orfani, proveniti din centre de plasament sau cu situatii sociale deosebite:
*
Reducere taxa de scolarizare pana la 100%,
* Reducere taxa de camin pana la 100%,
* Cartela de masa gratuita.

Cuantumul acestor reduceri, precum si criteriile de acordare a lor se decid de catre hotararea conducerii universitatii, la inceputul fiecarui an universitar.

Informatii despre facultate:

sus

Informatii despre facultate pot fi obtinute de la adresa http://fau.utcluj.ro/

 

Alte legaturi utile

(c) Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter