Extensie Zalau

Str. Salcamului, nr. 1, Zalau, tel.: 0260-616.016, 0743-820.345

Cifrele de scolarizare pentru admiterea  iulie 2017:

 

Cifră de scolarizare licență

Nr. Locuri alocate 2017-2018

 

 

Centrul

 

Facultatea

/

Domeniul

 

 

 

Specializarea

Buget

Taxa

Total

 

Români

 

Romi

Tineri origine română

Străini

Total

Buget

Români

Străini

 

Cu bursă

Fără bursă

 

Total

 

 

 

 

 

 

EXTENSIA UNIVERSITARĂ

ZALĂU

Facultatea de Construcții de mașini

/

Inginerie industrială

 

Tehnologia construcțiilor de mașini

35

0

0

0

 

0

0

35

15

0

50

Facultatea de Ingineria materialelor și a mediului

/

Ingineria materialelor

Ingineria procesării materialelor

25

0

0

0

 

0

0

25

3

0

28

 

Calendar admitere 2016:

Inscrierea candidaților: 11-20 iulie. între orele 9:00 și 15:00
* In 20 iulie nu se fac înscrieri la extensiile universitare!

Inscrierile se fac pe str. G. Baritiu 26-28, si pe B-dul Muncii 103-105 Cluj-Napoca,  precum si la extensia Zalau.

Lista cu actele necesare pentru inscriere este disponibila aici.

Admiterea se face pe baza de concurs de dosare.

Un candidat depune UN SINGUR DOSAR la Comisia cu concurs de dosare, putand opta pentru toate domeniile celor 7 facultati (exceptand  domeniul  Ingineria Autovehiculelor din cadrul  Facultatii de  Mecanica): Constructii, Constructii de Masini; Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei; Inginerie Electrica; Ingineria Materialelor si a Mediului; Instalatii; Mecanica.
Indiferent de numarul de optiuni trecute in fisa de inscriere se va achita NUMAI o singura taxa de inscriere!

Afisarea rezultatelor initiale la Comisia cu concurs de dosare: 20 iule, ora 22:00

Confirmarea statutului de admis:
+ Etapa I: 21 și 24 iulie între orele 9:00 și 15:00
+ Afisare rezultate dupa etapa I de glisari: 24 iulie
, ora 22:00
+ Etapa II: 25 și 26 iulie, între orele 9:00 și 15:00
+ Afisare rezultate finale: 26 iulie
, ora 22:00

Confirmarea statutului de admis se face prin:

* depunerea diplomei de bacalaureat in original si a foii matricole in original la dosarul de inscriere in cazul celor admisi la buget (daca diploma/foaia matricola nu au fost depuse in dosar la inscriere)

* achitarea la Biroul Taxe sau la punctele de inscriere pt. admitere a sumei de 500 lei, reprezentand o parte din taxa de scolarizare pana cel mai tarziu in ultima zi a primei etape de confirmari (pentru cei care ocupa un loc la taxa in data de 20 iulie 2017), respectiv pana cel mai tarziu in ultima zi a celei de a doua etape de confirmari (pentru cei care ocupa un loc la taxa in data de 24 iulie 2017), si depunerea unei copii a chitantei doveditoare, la comisia de admitere la care candidatul a fost declarat admis.

 

Media de admitere:


Media de admitere se poate stabili in unul din cele doua moduri, la alegerea candidatului:

1. media de la examenul de bacalaureat in proportie de 100% sau,

2. pentru absolventii care au sustinut la examenul de bacalaureat una din probele: matematica, informatica, fizica, chimie, economie, se poate ca aceasta nota sa fie considerata in proportie de 60% in calculul mediei de admitere, daca doresc: 


Componentele mediei de admitere (pentru cei ce opteaza sa-si considere notele de la examenul de bacalaureat): Pondere din nota finală
a) Media de la examenul de bacalaureat 40%
b) Nota de la proba de bacalaureat (la alegere) la una din materiile: Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Economie 60%

Media finala se calculează cu 2 zecimale, fără rotunjire!

Criteriile de admitere fara concurs(pentru olimpici) sunt disponibile aici (constructii de masini) si aici (ingineria materialelor si a mediului).

Nu se admite depăşirea numărului de locuri la un domeniu. În cazul în care pentru ultimul loc sunt mai mulţi candidaţi cu aceeaşi medie generală, se vor aplica în ordine, următoarele criterii de departajare:
          1. Nota la proba de la examenul de Bacalaureat considerată în calculul medie de admitere;
          2. Media la examenul de Bacalaureat;
          3. Cea mai mare notă de la probele examenului de Bacalaureat.

Clasamentul se realizeaza in ordinea mediilor (se aplica principiul - MEDIA BATE OPTIUNEA) Detalii aici.

Medii de admitere in sesiunea iulie 2016:

Domeniul Buget Taxa
min max min max
    Ingineria materialelor
6.53
8.31
9.07
9.07
    Inginerie industriala
6.00
9.26
-
-

 
Taxe de admitere si scolarizare:

Taxa de inscriere la admitere este de 150 lei din care:
* 50 lei taxa de admitere la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
* 100 lei taxa pentru procesarea dosarului

Candidatii care isi depun dosar la mai multe comisii, la a doua si urmatoarele comisii vor achita numai taxa de procesare a dosarului de 100 lei.

Sunt scutiti de taxa de inscriere (150 lei), indiferent de numarul de comisii la care se inscriu si numai daca depun la dosar acte doveditoare, candidatii care fac parte din una din urmatoarele categorii:

-Copiii personalului didactic, didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din sistemul de învățământ;

-Candidații orfani de unul sau ambii părinți ce au activat în sistemul de învățământ;

-Candidații orfani de ambii părinți;

-Candidații proveniți de la casele de copii sau din plasament familial;

-Salariații Universității Tehnice din Cluj-Napoca, precum și copiii acestora;

 

Sunt scutiti de achitarea taxei de admitere (50 lei)  candidatii orfani de un parinte dacă depun la dosar acte doveditoare.

Taxa de scolarizare pentru cei admisi la taxa este de 3.300 lei.

Reduceri de taxe pentru candidatii orfani, proveniti din centre de plasament sau cu situatii sociale deosebite:
* Reducere taxa de scolarizare pana la 100%,
* Reducere taxa de camin pana la 100%,
* Cartela de masa gratuita.

Cuantumul acestor reduceri, precum si criteriile de acordare a lor se decid de catre hotararea conducerii universitatii, la inceputul fiecarui an universitar.

Informatii despre facultate:

Informatii despre facultate pot fi obtinute de la adresa http://imm.utcluj.ro

 

Alte legaturi utile

(c) Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter