Extensie Zalau

Informațiile despre admitere sunt în curs de actualizare..

 

Str. Salcâmului, nr. 1, Zalau, tel.: 0260-616.016, 0743-820.345

 

Calendar admitere iulie 2018:

 

Înscrierea candidaților: 10-14, 16* iulie

*În 16 Iulie nu se fac înscrieri la extensiile UTCN.

Înscrierile se fac pe strada Salcâmului, nr. 1, Zalau, Str. G. Baritiu nr. 26-28 și pe B-dul Muncii 103-105 Cluj-Napoca, precum și la extensiile universitare din Alba Iulia,Bistrita, Satu Mare.

Rezultate inițiale: 16 iulie, ora 22.00

Confirmări și glisări începând cu 17 iulie, conform Regulamentului de Admitere în vigoare.

 

Cifrele de scolarizare pentru admiterea  iulie 2017:

 

Cifră de scolarizare licență

Nr. Locuri alocate 2017-2018

 

 

Centrul

 

Facultatea

/

Domeniul

 

 

 

Specializarea

Buget

Taxa

Total

 

Români

 

Romi

Tineri origine română

Străini

Total

Buget

Români

Străini

 

Cu bursă

Fără bursă

 

Total

 

 

 

 

 

 

EXTENSIA UNIVERSITARĂ

ZALĂU

Facultatea de Construcții de mașini

/

Inginerie industrială

 

Tehnologia construcțiilor de mașini

35

0

0

0

 

0

0

35

15

0

50

Facultatea de Ingineria materialelor și a mediului

/

Ingineria materialelor

Ingineria procesării materialelor

25

0

0

0

 

0

0

25

3

0

28

 

Lista cu actele necesare pentru înscriere este disponibilă aici.

Admiterea se face pe bază de concurs de dosare.

Un candidat depune UN SINGUR DOSAR la Comisia cu concurs de dosare, putând opta pentru toate domeniile celor 6 facultăţi (exceptând  domeniul  Ingineria Autovehiculelor din cadrul  facultăţii de  Mecanică): Construcţii, Construcţii de Maşini; Inginerie Electrică; Ingineria Materialelor şi a Mediului; Instalaţii;Mecanică.
Indiferent de numărul de opţiuni trecute in fişa de înscriere se va achita NUMAI o singură taxă de înscriere!

 

Media de admitere:

Media de admitere se poate stabili in unul din cele doua moduri, la alegerea candidatului:

1. media de la examenul de bacalaureat in proporție de 100% sau,

2. pentru absolvenții care au susținut la examenul de bacalaureat una din probele: matematică, informatică, fizică, chimie, economie, se poate ca această notă să fie considerată in proporție de 60% în calculul mediei de admitere, dacă doresc: Componentele mediei de admitere (pentru cei ce opteaza sa-si considere notele de la examenul de bacalaureat): Pondere din nota finală
a) Media de la examenul de bacalaureat 40%
b) Nota de la proba de bacalaureat (la alegere) la una din materiile: Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Economie 60%

Media finală se calculează cu 2 zecimale, fără rotunjire! 

Criteriile de admitere fără concurs(pentru olimpici) sunt disponibile aici (constructii de masini) si aici (ingineria materialelor si a mediului).

Nu se admite depăşirea numărului de locuri la un domeniu. În cazul în care pentru ultimul loc sunt mai mulţi candidaţi cu aceeaşi medie generală, se vor aplica în ordine, următoarele criterii de departajare:
          1. Nota la proba de la examenul de Bacalaureat considerată în calculul medie de admitere;
          2. Media la examenul de Bacalaureat;
          3. Cea mai mare notă de la probele examenului de Bacalaureat.

Clasamentul se realizeaza in ordinea mediilor (se aplica principiul - MEDIA BATE OPŢIUNEA) Detalii aici.

Medii de admitere in sesiunea iulie 2017:

Domeniul Buget Taxa
min max min max
    Ingineria materialelor
6.53
8.31
9.07
9.07
    Inginerie industriala
6.00
9.26
-
-

 
Taxe de admitere si școlarizare:


Taxa de inscriere la admitere
este de 150 lei din care:
* 50 lei taxa de admitere la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
* 100 lei taxa pentru procesarea dosarului

Candidații care iși depun dosar la mai multe comisii, la a doua și urmatoarele comisii vor achita numai taxa de procesare a dosarului de 100 lei.

Sunt scutiți de taxa de inscriere (150 lei), indiferent de numărul de comisii la care se înscriu si numai dacă depun la dosar acte doveditoare, candidații care fac parte din una din următoarele categorii:


- Candidații orfani de ambii parinți;
- Candidații proveniți de la casele de copii sau din plasament familial;
- Copiii personalului didactic si didactic auxiliar aflat în activitate;
- Copiii personalului didactic și didactic auxiliar pensionat din sistemul de învățământ, precum și copiii orfani de unul sau ambii parinți ce au activat în învățământ;
- Salariații Universității Tehnice din Cluj-Napoca, precum și copiii acestora;

Sunt scutiți de achitarea taxei de admitere (50 lei)  candidații orfani de un parinte dacă depun la dosar acte doveditoare.

Taxa de școlarizare anuală pentru cei admiși la taxă este de 3.300 lei pentru predare in limba romană și 3.500 lei pentru predare in limba engleză.

Reduceri de taxe pentru candidaţii orfani, proveniţi din centre de plasament sau cu situaţii sociale deosebite:
    -Reducere taxă de şcolarizare până la 100%,
    -Reducere taxă de cămin până la 100%,
    -Cartela de masă gratuită.

Cuantumul acestor reduceri, precum şi criteriile de acordare a lor se decid de catre Hotărârea Conducerii Universităţii, la inceputul fiecărui an universitar.

Informaţii despre facultate:

Informaţii despre facultate pot fi obţinute de la adresa http://imm.utcluj.ro

 

Alte legaturi utile

© Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Ne puteți urmări și pe: utcn facebook utcn instagram utcn titter