Extensie Alba Iulia

B-dul Alexandru Ioan Cuza, nr. 23, Alba-Iulia, tel.: 0258-813.202, 0264-202.887, 0744-923.458

Cifrele de scolarizare pentru admiterea septembrie 2016:


Facultatea/Domeniul/Specializarea
Buget
Taxa
Candidati
rromi
*
Candidati
moldoveni
**
Candidati straini***
Total
Cu bursa
Fara bursa
Cu bursa
Fara bursa
Domeniul: Inginerie Mecanica (Facultatea de Mecanica - Alba Iulia)
0
7
-
-
-
-
-
7
Specializari cu predare in limba romana: Sisteme si Echipamente Termice, Masini si Instalatii pentru Agricultura si Industria Alimentara  
Domeniul: Inginerie Industriala (Facultatea de Constructii de Masini - Alba Iulia)
 0 17  -  -  -  -  -  17
 Specializare cu predare in limba romana: Tehnologia Constructiilor de Masini  
Domeniul: Inginerie si Management (Facultatea de Constructii de Masini - Alba Iulia)
0 19 - - - - - 19
Specializare cu predare in limba romana: Inginerie Economica Industriala
 

*loc buget rromi;
** locurile sunt pentru candidatii din Republica Moldova cu liceul absolvit in Romania. Aceste locuri sunt fara taxa de scolarizare; pentru aceasta categorie de candidati admiterea este organizata de catre universitate;
*** locurile sunt pentru tineri de origine romana din Republica Moldova si alte state invecinate si pentru etnici romani cu domiciliul stabil in strainatate; pentru aceasta categorie de candidati, admiterea se va organiza la sediile misiunilor diplomatice ale Romaniei din Cahul, Balti si Chisinau.


Calendar admitere 2016:

Inscrierea candidaților: 6-9* sept. între orele 9:00 și 15:00
* În 9 sept. nu se fac înscrieri la extensiile universitare!

Înscrierile se fac pe strada G. Baritiu 26-28, sala D11-D12, Cluj-Napoca,  precum si la extensia Alba Iulia.

Lista cu actele necesare pentru inscriere este disponibila aici.


Admiterea se face pe baza de concurs de dosare.

Un candidat depune UN SINGUR DOSAR la Comisia cu concurs de dosare, putand opta pentru toate domeniile celor 7 facultati: Constructii, Constructii de Masini; Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei; Inginerie Electrica; Ingineria Materialelor si a Mediului; Instalatii; Mecanica.
Indiferent de numarul de optiuni trecute in fisa de inscriere se va achita NUMAI o singura taxa de inscriere!


Afisarea rezultatelor initiale la Comisia cu concurs de dosare: 9 septembrie, ora 22:00

Confirmarea statutului de admis:
+ Etapa I: 12 și 13 sept. între orele 9:00 și 15:00
+ Afisare rezultate dupa etapa I de glisari:
13 sept., ora 22:00
+ Etapa II: 14 și 15 sept., între orele 9:00 și 15:00
+ Afisare rezultate finale:
15 sept.

Confirmarea statutului de admis se face prin:
* depunerea diplomei de bacalaureat in original si a foii matricole in original la dosarul de inscriere in cazul celor admisi la buget (daca diploma/foaia matricola nu au fost depuse in dosar la inscriere)
* achitarea la Biroul Taxe sau la punctele de inscriere pt. admitere a sumei de 500 lei, reprezentand o parte din taxa de scolarizare pana cel mai tarziu in ultima zi a primei etape de confirmari (pentru cei care ocupa un loc la taxa in data de 9 septembrie 2016), respectiv pana cel mai tarziu in ultima zi a celei de a doua etape de confirmari (pentru cei care ocupa un loc la taxa in data de 13 septembrie 2016), si depunerea unei copii a chitantei doveditoare, la comisia de admitere la care candidatul a fost declarat admis.

Media de admitere:

Media de admitere se poate stabili in unul din cele doua moduri, la alegerea candidatului:

1. media de la examenul de bacalaureat in proportie de 100% sau,

2. pentru absolventii care au sustinut la examenul de bacalaureat una din probele: matematica, informatica, fizica, chimie, economie, se poate ca aceasta nota sa fie considerata in proportie de 60% in calculul mediei de admitere, daca doresc: 


Componentele mediei de admitere (pentru cei ce opteaza sa-si considere notele de la examenul de bacalaureat): Pondere din nota finală
a) Media de la examenul de bacalaureat 40%
b) Nota de la proba de bacalaureat (la alegere) la una din materiile: Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Economie 60%

Media finala se calculează cu 2 zecimale, fără rotunjire!

Criteriile de admitere fara concurs(pentru olimpici)
sunt disponibile aici.

Nu se admite depăşirea numărului de locuri la un domeniu. În cazul în care pentru ultimul loc sunt mai mulţi candidaţi cu aceeaşi medie generală, se vor aplica în ordine, următoarele criterii de departajare:
          1. Nota la proba de la examenul de Bacalaureat considerată în calculul medie de admitere;
          2. Media la examenul de Bacalaureat;
          3. Cea mai mare notă de la probele examenului de Bacalaureat.

Clasamentul se realizeaza in ordinea mediilor (se aplica principiul - MEDIA BATE OPTIUNEA) Detalii aici.

Medii de admitere in sesiunea iulie 2015:

Domeniul Buget Taxa
min max min max
    Ingineria autovehiculelor
8.50
9.96
7.96
8.50
    Ingineria Transporturilor
8.00
9.82
-
-
    Ingineria mecanica (Cluj-Napoca)
7.38
9.80
6.48 7.30
    Ingineria mecanica (Alba Iulia)
6.28
8.65
6.06 9.44
    Mecatronica si robotica
8.16
9.90
7.56
8.73

Taxe de admitere si scolarizare:

Taxa de inscriere la admitere este de 150 lei din care:
* 50 lei taxa de admitere la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
* 100 lei taxa pentru procesarea dosarului

Candidatii care isi depun dosar la mai multe comisii, la a doua si urmatoarele comisii vor achita numai taxa de procesare a dosarului de 100 lei.

Beneficiază de gratuitate la înscrierea la admitere, indiferent de numărul de comisii la care se înscriu, candidații care fac parte din una din următoarele categorii, numai dacă depun la dosar acte doveditoare:
- Candidații orfani de ambii părinți;
- Candidații proveniți de la casele de copii sau din plasament familial;
- Copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate;
- Copiii personalului didactic și didactic auxiliar pensionat din sistemul de învățământ, precum și copiii orfani de unul sau ambii părinți ce au activat în învățământ;
- Salariații Universității Tehnice din Cluj-Napoca, precum și copiii acestora;

Sunt scutite de achitarea taxei de admitere (50 lei) următoarele categorii de candidați, dacă depun la dosar acte doveditoare:
- Candidații orfani de un părinte;

Taxa de scolarizare pentru cei admisi la taxa este de 3.300 lei. 

Reduceri de taxe pentru candidatii orfani, proveniti din centre de plasament sau cu situatii sociale deosebite:
* Reducere taxa de scolarizare pana la 100%,
* Reducere taxa de camin pana la 100%,
* Cartela de masa gratuita.

Cuantumul acestor reduceri, precum si criteriile de acordare a lor se decid de catre hotararea conducerii universitatii, la inceputul fiecarui an universitar.


Informatii despre facultate:

Informatii despre facultate pot fi obtinute de la adresa http://www.mecanica.utcluj.ro

Alte legaturi utile

(c) Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter