Admitere Doctorat

Admitere doctorat 2017

Proces verbal admitere

Regulamentul de admitere doctorat 

Calendar admitere doctorat

Numărul locurilor alocate şcolilor doctorale din IOSUD‐UTCN pentru admiterea la doctorat 2017

Calendar primire la studii de doctorat a cetățenilor din UE si NON-UE

Ordin MEN nr. 4369 din 13.07.2017 privind scutirea de plata taxelor a candidatilor la bursele oferite de statul roman.

Rezultate admitere sesiunea II

Facultatea de Automatica si Calculatoare

Facultatea de Constructii de Masini

Facultatea de Constructii si Facultatea de Instalatii

Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei

Facultatea de Ingineria Materialelor si a Mediului

Facultatea de Inginerie Electrica

Facultatea de Mecanica

Facultatea de Stiinte umaniste

Rezultate admitere

Facultatea de Arhitectura si Urbanism

Facultatea de Automatica si Calculatoare

Facultatea de Constructii de Masini

Facultatea de Constructii si Facultatea de Instalatii

Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei

Facultatea de Ingineria Materialelor si a Mediului

Facultatea de Inginerie Electrica

Facultatea de Mecanica

Facultatea de Stiinte aplicate

Facultatea de Stiinte umaniste

Calendar admitere doctorat

Programarea testelor de competență lingvistică

Programarea eamenelor de competenta lingvistica penru candidatii la admiterea de 

doctorat sesiunea 1:

        Miercuri, 6sept. 2017, orele 10-13, sala 7, Facultatea de Litere 
, Centrul de Nord Baia Mare

        Vineri, 8 sept. 2017, orele 10-13, sala 7, Facultatea de Litere, 
Centrul de Nord Baia Mare

Pentru a doua sesiune, orarul va fi :

Joi, 21 septembrie, orele 10-12, sala 7, Facultatea de Litere.


Examenul de competență lingvistică: 21.09.2017 şi 22.09.2017 orele
10,00-13,00, sala 216, str. Bariţiu nr. 25

Departamentul de Limbi Moderne si Comunicare – UTCN

Sesiunea I

Sesiunea II-a

Lista conducătorilor de doctorat

Acte necesare pentru înscrierea la doctorat:

 Taxe

Pentru anul universitar 2017/2018 conform regulamentului de taxe aprobat prin Hotărârea Senatului Universitar nr. 787 / 22.06.2017

Felul taxei

Valoare (lei)

ADMITERE LA DOCTORAT

a)

persoane din UTCN

75

b)

ceilalţi candidaţi

150

c)

colocviul de admitere la doctorat pentru studenţii străini pe cont propriu valutar (din state non-EU şi care nu fac parte din Spaţiul Economic European sau din Confederaţia Eleveţiană)

100 Euro

Test pt. obţinerea LA CERERE a certificatului de competenţă lingvistică de cãtre:

a)

studenţi, absolvenţi şi angajaţi ai UTCN

30

b)

participanţi din afara UTCN

60

TAXE ȘCOLARIZARE

Taxa de şcolarizare pentru studenţii români și străini EU

a) 

Taxa anuală de şcolarizare pentru doctoranzii cu taxã înscrişi începând din anul univ. 2012/2013

1000 Euro

b) 

Taxa anuală de şcolarizare pentru doctoranzii cu taxã angajaţi UTCN şi/sau în sistemul naţional de învăţământ/ în institutele naţionale de cercetare

500 Euro

c) 

Taxa anuală pt.depăşirea perioadei de finanţare (doctoranzi admişi la buget, care nu au acumulat 180 de credite în perioada de stagiu)- pentru doctoranzi admişi după 2011

200 Euro

Taxa de şcolarizare pentru studenţii străini pe cont propriu valutar (din state non-EU şi care nu fac parte din Spaţiul Economic European sau din Confederaţia Eleveţiană)

programul de pregătire avansată/- programul de cercetare ştiinţifică – doctorat (taxele se plătesc pe întreaga durată a anului universitar, inclusiv pentru perioadele de vacanţă prevăzute în structura anului universitar).

a) 

învăţământ tehnic, ştiinţe (CUNBM), matematici şi matematici aplicate (CUNBM)

350 Euro

b) 

arhitectură

400 Euro

c) 

socio-uman şi economic (CUNBM)

240 Euro

d) 

muzică şi arte (CUNBM)

440 Euro

SUSȚINEREA TEZEI DE DOCTORAT

pentru studenţii români și străini EU

a) 

doctoranzii cu taxã

1000 Euro

Taxa de susţinerea publică a tezei în afara perioadei de finanţare (doctoranzi admişi la buget)

a) 

doctoranzi angajaţi ai UTCN

800 Euro

b) 

doctoranzi angajaţi în alte universităţi sau în sistemul naţional de învăţământ/ institute naţionale de cercetare

800 Euro

c) 

alţi doctoranzi

1000 Euro

pentru studenţii străini pe cont propriu valutar (din state non-EU şi care nu fac parte din Spaţiul Economic European sau din Confederaţia Eleveţiană)

a) 

învăţământ tehnic, ştiinţe (CUNBM), matematici şi matematici aplicate (CUNBM)

1000 Euro

b) 

arhitectură

1500 Euro

c) 

socio-uman şi economic (CUNBM)

440 Euro

d) 

muzică şi arte (CUNBM)

840 Euro

Alte legaturi utile

© Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Ne puteți urmări și pe: utcn facebook utcn instagram utcn titter