Biblioteca

ISTORIC

Biblioteca Universităţii Tehnice a fost reorganizată în anul 1948 pe bazele celei care a fost Şcoală de Conductori Tehnici (aceasta fiind înfinţată în 2 octombrie 1922). Primele volume care au intrat în fondurile bibliotecii au fost în numar de 3.348, provenind de la aceeaşi şcoală.

Evoluţia bibliotecii a fost una dinamică, ea urmând îndeaproape evoluţia şi dezvoltarea universităţii, cu întregul evantai de facultăţi  şi specializări, astfel în intervalul 1948-1977, spre exemplu, fondul de carte al bibliotecii a crescut de 96 de ori, în paralel cu creşterea numărului de cititori şi al numărului de volume consultate. În anul 1963 fondul de carte era de 123.502 volume, iar în 1978 fondul de carte era de 340.000 volume. În prezent biblioteca are un fond de aproximativ 650.000 volume.

În prezent biblioteca UTCN este formată dintr-un sediu central, cinci filiale (Daicoviciu, Mecanică, Observator, Mărăşti şi Baia Mare), patru extensii (Bistriţa, Satu Mare, Zalău şi Alba Iulia), editură,  tipografie, librărie şi  arhivă. Din punct de vedere administrativ, este o bibliotecă de drept public, fără personalitate juridică, fiind subordonată universităţii şi finanţată din bugetul acesteia.

Filiala  Baia  Mare

Biblioteca Centrului Universitar  Nord din Baia Mare funcţionează din anul 1961, odată cu înfiinţarea Institutului Pedagogic de 3 ani din Baia Mare. Fondul de publicaţii al bibliotecii s-a dezvoltat treptat prin achiziţii de carte, schimb de publicaţii cu diverse instituţii, organizaţii şi prin donaţii.

 În prezent este o bibliotecă universitară modernă, cu un fond de publicaţii de peste 200.000 volume şi periodice, care acoperă aproape toate domeniile de interes. Colecţia de publicaţii periodice se îmbogăţeşte în fiecare an, prin abonamente la peste 30 titluri, atât din ţară cât şi din străinătate.