Acte de Studii

 

 Anunt:

 Pe lângă Diploma (de licență, master sau doctor), fiecare absolvent va dobândi în mod automat și fără taxe (conform prevederii de la art. 157 din Legea Educatie Nationale) suplimentare, un act adițional (Diploma Supplement), redactat într-o limbă de circulație mondială, care va facilita compatibilizarea curriculară cu învățământul superior din Europa și din lume, și accesul pe piața mondială a muncii.

Diploma Supplement is being issued in a widely spoken European language, given automatically and free of charge to every student upon graduation.

 Email: acte.studii@staff.utcluj.ro

 Important:

* Diplomele nu se infoliaza!

* Actele pentru CNRED (Consiliul National pentru Recunoasterea si Echivalarea Diplomelor) se preiau in zilele de Luni, Miercuri, Joi si Vineri.

Conform Hotărării Consiliului de Administraţie nr. 460/3.11.2015 absolvenţii au obligaţia să completeze Chestionarul pentru absolvenţi la ridicarea diplomei:

Hotărâre Consiliu de Administraţie

Chestionar absolvenţi

Alte legaturi utile

© Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Ne puteți urmări și pe: utcn facebook utcn instagram utcn titter