Acte de Studii

 

 Anunț:

 Pe lângă Diploma (de licență, master sau doctor), fiecare absolvent va dobândi în mod automat și fără taxe (conform prevederii de la art. 157 din Legea Educației Naționale) suplimentare, un act adițional (Diploma Supplement), redactat într-o limbă de circulație mondială, care va facilita compatibilizarea curriculară cu învățământul superior din Europa și din lume, și accesul pe piața mondială a muncii.

Diploma Supplement is being issued in a widely spoken European language, given automatically and free of charge to every student upon graduation.

 Email: acte.studii@staff.utcluj.ro

 Important:

* Diplomele nu se înfoliaza!

* Actele pentru CNRED (Consiliul Național pentru Recunoașterea și Echivalarea Diplomelor) se preiau în zilele de Luni, Miercuri, Joi si Vineri.

Conform Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 460/3.11.2015 absolvenţii au obligaţia să completeze Chestionarul pentru absolvenţi la ridicarea diplomei:

Hotărâre Consiliu de Administraţie

Chestionar absolvenţi